Men även om oenigheten mellan ägarna spelade en roll i sammanhanget så spelade den sjunkande lönsamheten i bolaget också en stor roll, enligt Ulf Hjelström.

Vid konkursen ägdes Network Technical av Per Tropp och Kineke, ett bolag som i sin tur ägdes av Lars Kindell och Thomas Ekebring.
– Jag vet ingenting om några motsättningar mellan ägarna. Det får stå för rekonstruktören och i övrigt har jag ingen kommentar att ge, säger Lars Kindell, grundare av Network och bolagets vd till för ett drygt halvår sedan.

Olika åsikter
Lars Kindell kan inte påminna sig att han varit oense med någon annan ägargrupp.
– Det är klart att jag haft mina åsikter och andra haft andra åsikter, men såvitt jag upplevt det har vi kunnat kommunicera. Sedan om andra grupper upplevt som att vi varit i krig, vet jag inte. Men jag har i alla fall inte känt av någon dramatik, säger Lars Kindell.

Inte slut än
Networks konkursförvaltare Lennart Molander på Advokatfirman Lindahls i Göteborg säger att han just nu diskuterar med flera olika intressenter för att få verksamheten att leva vidare i någon form.

– Det pågår förhandlingar kring olika lösningar, men vad dessa kommer att leda fram till är ännu för tidigt att uttala sig om, säger Lennart Molander.

Enligt honom är ett av skälen till att rekonstruktionen inte fullföljdes att bolaget inte hade tillräcklig likviditet och att man
då valde att avbryta försöket och sätta bolaget i konkurs.

32 anställda
Network Technicals begärde och beviljades rekonstruktion av tingsrätten i Varberg i slutet av april. Bolaget hade dessförinnan successivt dragit ned på personal. 32 personer berörs direkt av själva konkursen.