När Per Defalva, konsult och ansvarig för outsourcing på revisionsbyrån PWC, ska förklara varför outsourcing inte automatiskt leder till att en kommun minskar sina it-kostnader tar han sin utgångspunkt i komplexiteten i it-ansvaret.

Han ritar upp en triangel för att illustrera att it-ansvaret och styrningen ofta är tredelat i kommunen.

Ansvaret kan vara uppdelat på kommunledning, verksamheten och den egna it-avdelningen. För att en outsourcing ska bli både effektiv och ge lägre kostnader, krävs en rejäl genomgång av förutsättningar och beslut om hur rollfördelningen ska vara när beslutet om outsourcing är taget.

– Utmaningen är att den taktiska och strategiska delen av it-verksamheten inte är samlad, säger Per Defalva.

Generellt sett är han övertygad om att kommuner kan sänka sina kostnader genom outsourcing, men det kräver grundliga förberedelser. Det finns också ett stort behov hos kommunerna att sänka kostnader.

– Det är bland annat hotet om minskade skatteintäkter som driver på.

Han anser att organisationen Sveriges kommuner och landstings nya handlingsplan för e-samhället fram till 2015 innehåller många intressanta bitar. Särskilt att organisationen lyfter gemensam drift och gemensamma upphandlingar som en bra metod.

En annan viktig komponent i en lyckad outsourcing är att kommunen måste ha rätt kompetens för att styra it-verksamhet.

Han har stött på kommuner där ledningen planerar outsourcing med huvudargumentet att man därmed blir av med it-människorna. Då blir resultatet inte särskilt lyckat.

– Outsourcing ställer tvärtom högre krav på styrning och beställarkompetens och i dag är många inom kommunernas it-verksamhet ganska ovana vid den rollen.

Fakta

Att ge ökad service till medborgarna anser 59 procent av landets kommunchefer är den viktigaste anledningen till att införa e-förvaltning.

När det gäller kompetens att införa e-förvaltning anser 50 procent av cheferna att det inte finns tillräcklig kompetens i kommnunerna.

Det framgår av en undersökning som PWC gjort inom offentlig sektor.