Dagens samarbete mellan polisen och internetföretagen är för dåligt. Det anser justitieminister Beatrice Ask, M.

– Vi har sett en tendens till att en del av de här företagen säger sig vara positiva till att samarbeta, till exempel om barn utsätts för brott, och sedan blir det ändå väldigt trögt. Jag tror att det ibland är bra att diskutera igenom vad man har för linje, säger hon till Ekot i samband ett besök vid Facebooks europeiska huvudkontor i Dublin.

Ett exempel på det är polisens utredning av upploppen i Göteborg före jul som orsakades av att unga hängts ut på Instagram. Där har det varit svårt för polisen att få ut bevismaterial.

Justitiministern tror att ett branschråd skulle vara en väg att gå för att komma till rätta med problemen med kränkningar på internet.

– Om alla de stora aktörerna har samma policy, plockar bort en viss typ av bilder eller säger stopp till vissa saker, så är det klart att det får effekt. Sen kommer det alltid att finnas smitvägar och de som gör något annat. Men det handlar ändå om att sätta en normgivande standard för vad som är okej, säger hon.

Moderaterna föreslår också att det ska bli brottsligt att kapa någon annans identitet på nätet – framför allt på Twitter och Facebook – och att polisen ska inrätta ett nationellt It-brottscentrum för att stötta de lokala polisorganisationerna när de får in anmälningar om internetrelaterade brott.