Amerikanska kontaktsajter ska åläggas att spara trafikdata. I april la Diana DeGette i kongressens representanthus, demokrat från Colorado, fram ett förslag om att alla internetoperatörer skulle åläggas att spara trafikdata. Syftet var att underlätta brottsutredningar, särskilt när det gäller brott mot barn.

Nu vill DeGette att samma krav också ska ställas på kontaktsajter.

Kontaktsajterna får kritik för att de inte kontrollerar användarnas ålder. Pedofiler använder kontaktsajter för att bygga upp relationer med minderåriga, så kallad gromning.
Republikanen Michael Fitzpatrick från Pennsylvania vill blockera alla typer av kontaktsajter från skolor och bibliotek, så att inte minderåriga kommer åt dem.

Vid en utfrågning i onsdags med representanter från Facebook, Xanga och Fox Interactive ville DeGette veta hur mycket det skulle kosta att spara trafikdata ”tills vidare”.

Michael Angus, som representerar Fox Interactive Media, sa att Fox – som äger den mest kända kontaktsajten Myspace – stöder idén.
– Den hjälper oss att bekämpa nätpirater.

Idén om obligatorisk lagring av trafikdata kommer från EU, där justitieminister Thomas Bodström varit drivande. Kravet motiveras med behovet att bekämpa terrorister pedofiler och piratkopierare.
I USA diskuteras två former av trafikdatalagring. Den ena innebär att användarnas ip-adresser ska lagras tillsammans med användaridentitet. Den andra är mer omfattande och innebär att all kommunikation över internet ska loggas, inklusive vilka webbsidor användarna besöker. Det enda som inte ska lagras är innehållet i e-posten.

AOL, Earthlink, Microsoft, United Online och Yahoo har på eget initiativ startat en kampanj mot barnpornografi på nätet för att slippa reglering. Företaget Comcast kommer på eget initiativ att lagra information som kopplar användaridentitet till ip-adresser i sex månader.