2010 bildades Trafikverket som en sammanslagning av de gamla myndigheterna Banverket och Vägverket. I går ställde en domän från förr till problem för flera av Trafikverkets e-tjänster. En administrativ miss ledde till att ett e-tjänster som bokning av körkortsprov och skadeanmälan låg nere. Den gamla domänen, vv.se, hade helt enkelt sagts upp.

– Det företag som skött domänhanteringen för Trafikverket har fått en lista över domäner som ska sägas upp. Trafikverket råkade sätta vv.se på samma lista, men sedan har företaget också missat att verifiera uppsägningen vilket domänen kräver, säger Navid Zargar, tjänstgörande incidentmanager på Trafikverket.

Trots att Vägverket sedan tre år tillbaka gått upp i Trafikverket så används domänen vv.se för flera viktiga tjänster.

– Ett arbete pågår för att migrera de här e-tjänsterna från Vägverketmiljön till Trafikverket. Det är mycket gammal kod och vi trodde att vi skulle vara klara tidigare, men arbetet pågår fortfarande, säger Navid Zargar.

Nu har det mest akuta åtgärdats, och vv.se är betalad för. Så länge det ovan nämnda migreringsarbetet fortgår ska inte vv.se heller lämna Trafikverkets ägo. Däremot kan det komma att dröja ytterligare tid innan tjänsterna finns tillgängliga för alla, eftersom det kan ta en viss tid innan enskilda operatörer uppdaterat sina dns-listningar.

– Det är en grannlaga uppgift att hålla reda på alla detaljer. Och dessvärre har vi den mänskliga faktorn. Nu slog det mot fel kroppsdel, e-tjänster är en hederssak för oss, säger Navid Zargar, tjänstgörande incidentmanager.

Vv.se, som alltså inte skulle sägas upp, hamnade dock på en lista med ett flertal domännamn som skulle fimpas. Enligt Navid Zargar hanterar Trafikverket ett hundratal domännamn. När nya bygg- och vägprojekt startas (till exempel Förbifart Stockholm eller Citytunneln i Malmö) startas så registrerar Trafikverket ett flertal nya domännamn. Många gör sig Trafikverket av med när byggprojekten är klara, och få är troligtvis lika viktiga som vv.se.

– Nu har vi en person som gör en rejäl översyn av våra domäner och ser till så att ingen blir felaktigt uppsagd, säger Navid Zargar.

CS korrigerar: I en tidigare version av artikeln angavs att Trafikverket glömt att betala för domännamnet. Det är inte korrekt, anser Trafikverket. Det handlar enbart om en felaktig uppsägning av domännamnet, meddelar myndigheten.