Tio leverantörer skickade anbud till Kammarkollegiet i upphandlingen, och fem molntjänster fanns representerade. Men bara fyra leverantörer klarade de grundläggande kraven och erbjuds ramavtal: Cybercom, Visma, Avalon och Redbridge. De tre första erbjuder Google Apps som produkt, Redbridge använder VMware-ägda Zimbra.

Alltså har leverantörer av Microsofts Office 365 inte valts ut.

– Anbud fanns, men de föll på att vissa obligatoriska krav inte var uppfyllda, säger Daniel Melin, it-upphandlare på Statens inköpscentral på Kammarkollegiet, som påpekar att även IBM saknas.

Sex av de tio leverantörerna som inkom med anbud tog sig inte förbi den första gallringen, där Kammarkollegiet ställt obligatoriska krav på kvalitetsledning, informationssäkerhetsledning och ekonomisk stabilitet.

– Flera har missat bilagor och inte kunnat bevisa att de har allt som krävs på plats. Många åkte ut redan då, säger Daniel Melin.

Upphandlingen var den första i sitt slag i Sverige och gäller e-post, kalender,adressbok, ordbehandling, kalkylark och presentationer i webbläsare. Hur mycket pengar som ramavtalet kan komma att omsätta vet inte Kammarkollegiet.

– Det är ett helt nytt ramavtal och därför har vi ingen uppskattning. Flera säger att de är intresserade av de här tjänsterna, men det är inte samma sak som affär. Vi tror dock att det är attraktivt och har gjort den här upphandlingen, även om det kanske är dyrt för oss, säger Daniel Melin.

Enligt honom finns en oro hos myndigheter för att göra fel och hamna i en situation liknande Salems kommun, där användningen av Google Apps ledde till kritik från Datainspektionen. Daniel Melin påpekar att Kammarkollegiet i ramavtalet också sett till så att avtalet är utformat så att det blir lätt för kunderna att följa lagar och regler angående säkerhet, till exempel när det gäller att följa personuppgiftslagen, PUL. Krav har även ställts på bland annat lagring och kryptering.

– Vi har en färdig konstruktion för vilka krav som går att ställa som myndighet. Det underlättar och leder till mindre diskussion med leverantörerna, säger Daniel Melin.

Däremot, påpekar han, är det upp till de enskilda myndigheterna att ansvara för vilka uppgifter som hanteras i molntjänsterna. Ramavtalen har inledningsvis en bindningstid på 18 månader, med maximal förlängning på 30 månader. Tidigast 4 februari tecknas ramavtal.

Fakta

Kammarkollegiet upphandlar och förvaltar ramavtal för statliga myndigheter, men på it- och telekomområdet kan även kommuner och landsting ansluta sig.