MySQLs medgrundare Monty Widenius, David Axmark och Allan Larsson ser MySQL-ägaren Oracle som ett hinder för databasens utveckling och har därför bildat MariaDB Foundation för att få en stark motvikt till Oracles produkt.

En dryg månad efter etableringen tycks det arbetet redan ha burit frukt. Mycket tyder på att MariaDB ersätter MySQL som standarddatabas för Linuxdristributioner, något som Red Hats företrädare Jaroslav Reznik nyligen lämnat förslag på.

Bland de första distributioner som kan välja MariaDB märks Red Hats Fedoraprojekt. Runt om i världen pågår även andra stora satsningar, inte minst hos Wikipedia som kommit långt med övergången från MySQL.

I sitt förslag till utfasning av MySQL skriver Jaroslav Reznik att han sett tendenser till att Oracle går mot en allt mer sluten produktutveckling och förmedlar inte längre information om säkerhetsproblem och liknande.

Fakta

Utvecklingen av den öppna databasen MySQL påbörjades 1994 och 2008 köpte Sun Microsystems det svenska företaget MySQL för en miljard dollar. Oracle köpte sedan Sun Microsystems 2010.

Michael ”Monty” Widenius, en av MySQLs medgrundare, började utveckla MariaDB 2008 och presenterade den första versionen i januari 2009. Utvecklingsarbetet sker hos Monty Program samt den nybildades sammanslutningen MariaDB Foundation.