Den 1 juli trädde förändringar i årsredovisningslagen i kraft som gör det möjligt för aktiebolag att lämna in sina årsredovisningar till Bolagsverket i digital form.

Tidigare tvingade lagen Bolagsverket att kräva fysiska handlingar som alla sedan behövde skannas och digitaliseras vilket är både resurskrävande och en källa till fel.

- Det här innebär att vi går in i en process där vi kan få in allt fler av våra handlingar elektroniskt vilket innebär att vår verksamhet blir snabbare, håller högre kvalitet och bättre service gentemot företagen, säger Bolagsverkets generaldirektör H G Wessberg.

Pågått i tre år
Arbetet med att driva igenom lagändringen startades för cirka tre år sedan då Stockholms Handelskammare reagerade på att man inte kunde lämna redovisningen digitalt.

Patent och registreringsverket, som senare delades upp och blev Bolagsverket, skötte då handläggningen och generaldirektör Gun Hellsvik skrev i ett brev till regeringen där hon efterfrågade förändringar i lagstiftningen att myndigheten skulle kunna spara så mycket som 40 tjänster genom att handläggningen skulle effektiviseras om redovisningarna kunde lämnas digitalt.

H G Wessberg bekräftar att de arbetsuppgifter som rör inskanning sysselsätter cirka 40 tjänster och att dessa på sikt skulle kunna läggas på förbättrad service, eller helt enkelt sparas bort om myndigheten får in fler av sina handlingar i digital form.

- Vad vi väljer att göra med de frigjorda resurserna får framtiden utvisa, säger han.

Stora förändringar
Nicklas Lundblad på Stockholms Handelskammare är lyrisk över att förändringarna äntligen trätt i kraft.

- Det här är det största som hänt i redovisningsvärlden sedan 1970 då man gick över till att använda datorer i redovisningen, säger han.

H G Wessberg är mer försiktig i sin optimism och menar att man måste komma upp i större volymer för att fördelarna ska visa sig på allvar.

- Sedan tidigare har man elektroniskt kunnat registrera enskilda firmor, men nu kan man även registrera aktiebolag över nätet.

- Vissa månader sker 38 procent av registreringarna av enskilda firmor över nätet och målet är att vi ska ha uppnått 20 procent av aktiebolagen om ett år. Och då snackar vi volymer eftersom det finns 300 000 aktiebolag i Sverige.