Bart är Swedbanks och Sparbankernas system för mobila betalningar i butik. Hittills har systemet bara fungerat för bankens egna kortkunder men nu öppnas det för vem som helst med ett Mastercard eller Visakort att ansluta sig.

Bart har testats i ett antal Hemköpbutiker sedan i våras och nu pågår, via ett avtal mellan livsmeddelskedjan och banken, en utrullning till fler butikskedjor som ägs av Axfood.

– Under hösten har vi utvärderat piloten hos Axfood och ett av de viktiga kraven är givetvis att det inte bara ska gå att betala med Swedbanks kort, säger Carl Molinero, chef för mobila betalningar på Swedbank.

Den som har kort i en annan bank ska kunna registrera det för att använda tillsammans med Bart via en speciell webbplats. Systemet är inte i gång ännu, men ska börja fungera under första kvartalet i år.

Samtidigt jobbar Swedbank vidare med nya funktioner som ska göra Bart och mobila betalningar mer attraktivt.

Bland annat ska det vara möjligt att registrera flera olika kort och företaget planerar också funktioner för till exempel digitala kvitton.

Swedbank planerar också att göra det enklare för den som vill ta emot betalningar med Bart. I dag krävs en koppling till butikens kassasystem och avtal med ett system för kortbetalningar.

Under hösten planeras för ett system där betalningar via Bart också kan tas emot via en app där mobilens kamera används för att läsa av den qr-kod som Bart använder för att registrera betalningen.

– Mobilen blir kassan. Då kan vi komma ut i nya flöden där kort inte varit så vanliga med tanke på hantering av terminaler och inlösenavtal. Där finns drivkraften hos många som driver en enklare form av handel och vill kunna ta betalt.

Appen är planerad till i höst. Även om Bart nu öppnas för kort från andra banker så saknas den uppslutning som finns kring Swish, bankernas gemensamma system för betalning från person till person.

Carl Molinero hoppas dock fortfarande på att de övriga storbankerna ska vara intresserade av att ta till sig Bart som system för mobila betalningar.

– Det optimala vore precis som i Swish att sex storbanker kunde stå bakom en gemensam infrastruktur. Det vore oerhört dynamiskt och starkt, säger han.

Fakta

Bart är Swedbanks system för mobila betalningar i butik. Systemet är kopplat till bankkort och fungerar genom att en qr-kod läses av med hjälp av en kamera kopplad till en betalterminal. Bart är dock inte låst till just qr-kod för identifiering utan banken tittar också på andra system, som nfc.