Det amerikanska auktionsföretaget Ebay har en uttalad vilja att ta del av den växande bloggmarknaden, enligt uppgifter från Financial Times.

Avsikten är att bygga broar mellan bloggarna och de eventuella varor som ämnet i fråga är kopplat till genom att utveckla en mjukvara som gör det möjligt att länka samman så kallade nischade communities med relevanta produkter.

Tanken är att besökaren exempelvis ska kunna köpa rekommenderad musik, böcker och liknande utan att lämna själva bloggen där varan, artisten eller författaren omnämns.

Jämfört med det riskkapitalfinansierade amerikanska förtaget Mecommerce, är Ebay dock sent ute. Mecommerce:s mjukvara, som liknar den Ebay tänker utveckla, lanseras redan denna vecka.

Över 75 000 bloggar skapas dagligen, och uppgår uppskattningsvis till totalt 35 miljoner totalt världen över.