Ingen av Sveriges kommuners webbsajter platsar för någon topplacering i en internationell jämförelse. Det gör visserligen inte så många andra europeiska kommuner och städer heller. Bara Lettlands huvudstad Riga placerar sig på en tiondeplats på en rankinglista för världens främsta kommunala webbplatser.

Listan är med i en studie från amerikanska Rutgers University Newark och sydkoreanska Sungkyunkwan University.

– Det har släppts flera internationella undersökningar där Sverige inte direkt är i topp. Enligt Accentures årliga undersökning behövs till exempel en samlad kraft för att få en central strategi för de här frågorna, säger Jenny Birkestad, avdelningschef med ansvar för e-förvaltning på Verva.

Sverige pekas ut
Förra året låg Sverige på en elfteplats i Accentures världsranking, där 21 länder omfattas. I årets rapport finns ingen lista, men Sverige hamnar i gruppen av länder som pekas ut för att riskera att hamna ytterligare på efterkälken.

– Frågetecknet finns kvar eftersom det saknas en långsiktighet och tydlig vision om vart man vill komma, säger Accentures e-myndighetsexpert Annika Thunberg.

Jenny Birkestad tror trots allt att Sverige är bra på att få fram offentliga e-tjänster, men att myndigheterna är dåliga på att kommunicera vad de har gjort, något som i sin tur beror på Sveriges decentraliserade förvaltningsmodell.

Misstror samarbete
Accentures årliga e-myndighetsundersökning visar på ett ovanligt lågt förtroende för svenska myndigheter. Bara 22 procent tycker att myndigheterna arbetar effektivt ihop, vilket är näst lägst i den internationella undersökningen.

Just samarbetet mellan myndigheter har länge diskuterats inom olika e-förvaltningsinitiativ. I regeringens ett år gamla it-proposition nämns det ideligen. Dessutom talas det mycket om gemensamma grundsystem, minst lika viktigt för att få fart på it-systemen.

Sveriges decentraliserade struktur gör att kommuner och myndigheter tenderar att uppfinna hjulet på nytt. Det vore bättre om det fanns en grund som alla kunde använda.

– Jag tror att termen "gemensam grundstruktur" nämns 25 gånger i it-propositionen. Vi jobbar just nu på ett uppdrag kring detta. Det handlar om gemensamma specifikationer, som sedan ska användas vid upphandlingar, säger Jenny Birkestad.

Accentures rapport innebär inte bara dyster läsning. Svenskarna är det folk som mest av alla använder e-myndighetstjänster.

Verva anses också vara på rätt spår, eftersom myndigheten mer har börjat betona tjänster ur medborgarnas och inte teknikens perspektiv. Det finns också bra exempel med Skatteverket och Tullen i topp.

Försäkringskassans nya organisation lovar också gott. Däremot tycks AMS ha börjat halka efter och vara på väg mot fel spår.

Fakta

  • Först på listan i undersökningen från Rutgers University Newark och Sungkyunkwan University hamnar Seoul, strax följt av New York, Shanghai, Hong Kong, Sydney och Singapore. Det är världens bästa kommunala webbplatser.
  • Verva håller på med en egen undersökning där alla svenska kommuners webbplatser ska gås igenom för att se vilka e-tjänster de kan erbjuda till företag. Undersökningen ska vara klar i höst.