Som Computer Sweden skrivit tidigare drar piratsajten Pirate Bay in stora annonspengar efter polisens razzia. Uppmärksamheten har lett till ökad trafik, och därmed ökade inkomster. Beräkningar har visat på att sajten drar in ungefär en halv miljon kronor per månad.

Hur mycket som stannar kvar hos de annonsföretag som i olika led sköter annonsförsäljningen på piratsajten är oklart. Enligt deklarerade inkomstuppgifter är Pirate Bays grundare luspanka.

Bakom Pirate Bay ligger webbhotellet PRQ som är ett kommanditbolag med Gottfrid Svartholm Warg och Fredrik Neij som huvudmän.

Enligt Dagens Nyheter har Gottfrid Svartholm Warg inte deklarerat någon skattepliktig inkomst överhuvudtaget för åren 2003 och 2004.

Obetalda skulder
Fredrik Neij däremot hade funder åren 2002 till 2004 en skattepliktig inkomst på mellan 143 000 och 180 000 kronor. Utöver dessa blygsamma inkomster hade Fredrik Neij också ett skattepliktigt överskott av kapital på drygt 250 000 kronor.

Totalt har Fredrik Neij nästan 180 000 kronor i obetalda skulder hos Kronofogdemyndigheten. Skulderna utgörs till största del av obetald skatt, men Fredrik Neij har även obetalda p-böter och tv-licensavgifter.

Enligt kammaråklagare Håkan Roswall som leder utredningen mot Pirate Bay startade utvecklingen med mer annonser på Pirate Bay innan polisens tillslag.

- Vi har följt sajten från och till sedan september 2004 och sett att det varit en klar ökning av antalet annonser, säger Håkan Roswall till DN.

Håkan Roswall vill dock inte uttala sig om vilka intäkter Pirate Bay kan ha haft från annonserna.
- Vi har inte hunnit så långt i utredningen, men vi kommer att titta på de ekonomiska frågorna, fortsätter han.

Ideell eller vinstdrivande
Om Håkan Roswall så småningom väcker åtal i målet kan det ha stor betydelse för straffet huruvida piratsajten drivits på ideell basis eller om den varit vinstdrivande. Det säger Daniel Westman, jurist och doktorand i rättsinformatik som specialiserat sig på digital upphovsrätt till Computer Sweden.

- Så vitt jag vet har det aldrig förekommit en fängelsedom om verksamheten inte haft ett kommersiellt syfte. Inte ens en villkorlig dom förekommer. Däremot finns det andra mål där fängelsestraff utdelats om verksamheten varit kommersiell, säger han.

Computer Sweden har försökt nå Pirate Bays grundare för en kommentar. Gottfrid Svartholm Warg vill inte uttala sig utan hänvisar till Fredrik Neij, som varken svarat per telefon eller e-post.