Hälsinge Lantkök med bland andra varumärket Hälsingestintan har utvärderat elva leverantörer och affärssystem, bland andra Microsoft Dynamics, Jeeves och SAP i jakten på ett nytt affärssystem.

Anledningen till att bolaget, som producerar kvalitetskött med Järvsö som bas, behöver byta affärssystem, är att man ser en kraftigt ökad orderingång, vilket ställer nya krav på orderhanteringen.

Men huvudanledningen till affärssystembytet är dock att bolaget sedan tidigare använder sig av flera olika system. Det förutsätter en hel del manuell hantering. Ökningen av orderingången har gjort den manuella hanteringen ohållbar och skapat behov av rationalisering.

I upphandlingen som Hälsinge Lantkök genomfört har man utvärderat sammalagt elva affärssystemleverantörer och system. Av dessa bedömdes det Umeåbaserade bolaget UDK, och affärssystemet Infor ha det starkaste konceptet.

I affären får UDK rollen som införandekonsulter medan Infor står som leverantör av själva affärssystemet infor M3. Det hette tidigare Movex och med Intentia som leverantör.

– Vi valde UDK och Infor av flera skäl. Bland det mest viktiga var att de har ett system som går att växa i och att konsulterna har djup kompetens inom vår bransch och som kan tillföra oss kunskap i framtiden, säger Britt-Marie Stegs, vd och grundare av konceptet Hälsingestintan.