I april förra året meddelade SEB att storsatsningen på en ny internetbank skulle läggas på is. Planen var att först under sommaren, sedan under hösten, besluta hur man skulle gå vidare. Nu har SEB till slut bestämt sig: det blir ingen ny nätbank.

– Ja, det är ett beslut fattat. Vi fortsätter att utveckla befintliga plattformar. Det blir mer kostnadseffektivt och ligger mer i linje med den bank vi är i dag och vill vara i framtiden, säger Martin Johansson, chef för affärsstöd på SEB.

Av SEBs bokslut för 2012 framgår det att banken genomfört en nedskrivning på 753 miljoner kronor för ”icke använda delar av utvecklingen av ny IT-infrastruktur” under fjärde kvartalet 2012. En stor del av summan står internetbanken för. CS avslöjade förra året att slutnotan för nätbanken skulle hamna på upp emot en miljard kronor.

– Det är en hel del som har att göra med själva den nya applikationen som vi skulle ha dockat in i vår miljö. Så det är inte bara kod utan även mycket kravställningsarbete. Det är massor av timmar nedlagda på grejer som vi inte har användning för. Men den här summan berör hela One IT Roadmap, även om internetbanken är den större komponenten.

SEBs jätteprojekt One It Roadmap, där den nya nätbanken ingått, hade enligt CS källor en budget på flera miljarder kronor. Delar av projektet, som bromsades för ett år sedan, har levererats. Banken har till exempel genomfört en uppstädning i it-miljön och avknoppat död kod och rensat i systemfloran, säger Martin Johansson.

– One IT Roadmap har levererat stora värden i bland annat en ny it-plattform i Litauen, vi väntar fortfarande på någon delleverans och så är det internetbanken.

En av de faktorer som sänkte den nya internetbanken är att den inte skulle fungera i smartmobiler utan dyra anpassningar. Projektet ritades från början upp runt 2006-2007 och ingen på banken var då beredd på den explosionsartade ökningen av smarttelefoner som skulle följa kommande år.

– Projektet som var skissat från början tog inte tillräcklig höjd för det och det skulle kosta väldigt mycket pengar att anpassa sig efter den mobila utvecklingen inom projektet, säger Martin Johansson.

SEBs plan var från början att bygga en global internetbank, men de ambitionerna skrinlades efter ett beslut att låta den baltiska it-verksamheten fortsätta i oförändrad form, och sedan kontorsverksamheten i Tyskland sålts av.

– Det innebär att vi bara behöver serva Sverige med en ny internetbank. Tittar vi på hela bilden och framtidsförutsättningarna var det lätt att säga att vi kan vidareutveckla befintliga plattformar och ändå ta höjd för mobil utveckling, säger Martin Johansson.

SEBs nätverksamhet rullar nu vidare på tre plattformar: den befintliga internetbanken för privatkunder, en motsvarande internetbank för företag och en bank för de baltiska länderna.

– Vi får snabbare leveranstider för den funktionalitet som vi behöver utveckla. På lång sikt har vi även en ambition att det ska gå att sammansmälta de tre plattformarna i en gemensam portal där behörighetshanteringen styr vilka delar användaren kan nå, säger Martin Johansson.

Vissa frukter av arbetet med den nya nätbanken kommer dock bankkunderna att få se.

– Det finns stora delar som vi kommer att använda i vidareutvecklingen av våra plattformar. Främst rör det sig om mycket av designarbetet och även underliggande arkitektur. Men själva koden för en ny internetbank kommer vi inte att ha användning för, säger Martin Johansson.

Det nya upprustningsprojektet blir ett betydligt mindre projekt än det tidigare. 200-300 personer, främst konsulter, arbetade med den nu skrotade internetbanken. I det nya programmet räknar Martin Johansson med att personalen till övervägande majoritet är egna resurser. Små team om cirka tio personer ska arbeta agilt och leverera flera delleveranser. I dag är de cirka 40. Fler än 60-70 personer samtidigt tror han inte kommer att arbeta med projektet.

– Till hösten räknar vi med en första release, en upphottad internetbank där vi tittar på navigering och utseende, sedan fortsätter vi jobba de kommande tre åren.

Fakta

Det stora förändringsarbetet One It Roadmap har haft till syfte att skära ner antalet applikationer till en tredjedel och öka hastigheten i systemen betydligt. Systemportföljen skulle få en ordentlig översyn.

En ursprunglig budget för projektet var enligt CS källor mellan fyra och fem miljarder kronor.

En ny internetbank var en stor del i projektet, och Dotnetplattformen skulle bytas ut mot Java på IBMs system.

2010
21 maj: CS kan berätta att SEB dragit igång projektet One IT Roadmap. Budgeten ligger på 400 miljoner kronor per år och det ska pågå i fem år. Bland annat ska nätbanken bytas ut.

2012
24 februari: I en CS-intervju meddelar Mats Torstendahl, chef för kontorsrörelsen på SEB, att banken avbryter One IT Roadmap, två år i förtid.

4 april: CS avslöjar att SEBs nya internetbank läggs på is. ”Tillfällig paus”, enligt SEB.

22 maj: CS avslöjar att notan för nätbanken hamnar på uppåt en miljard kronor.

2013

1 februari: Computersweden.se kan berätta att SEB skrotar planerna på en ny internetbank.