Under 2013 ska den digitala agendan för EU ta fart. På programmet står bland annat ett nytt direktiv för upphovsrättssällskap och skapandet av en digital inre marknad i Europa, och kommissionen inleder i dag samtal med musik- och teknikbranscherna under rubriken ”Licenses for Europe”.

En digital inre marknad för musik och annan kultur kräver att nya tjänster kan komma till stånd. Europas konsumenter förväntar sig enkla och smidiga sätt att ta till sig musik och annan kultur, oberoende av geografiska gränser. Förändrade behov har uppstått vid varje tekniskt utvecklingssprång genom historien. I alla tider har kulturskapare därför både drivit på och bidragit till utvecklingen.

Skap har länge fört dialoger med såväl EU-kommissionen som med EU-parlamentet. Men vi musikskapare saknar en dialog med de entreprenörer som vill skapa nya former av digitala tjänster. Vi behöver också själva bli bättre på att bjuda in till sådan dialog – utanför politiken. Det är hög tid att skapa synergieffekter i de parallella spår musik och teknik arbetat i under den digitala erans första skede.

EU-kommissionens startskott för branschsamtal om digitaliseringen blir därför också startskottet för Skaps satsning Digital agenda för musiken. Med digital agenda för musiken bidrar Skap till ett på musikens område framgångsrikt genomförande av de digitala agendorna i EU och Sverige, med goda villkor för musikskapare, deras publik och tjänsterna som möjliggör mötet dem emellan.

Digital agenda för musiken handlar emellertid inte bara om att delta i EU-kommissionens arbete, utan också om att skapa plattformar för dialog och konkret samarbete mellan musikskapare och digitala tjänsteföretag. Skap arbetar sedan länge för en ökad tillgänglighet genom nya former av licensiering. Flera projekt pågår tillsammans med Stim och vi är drivande i Global Repertoire Database, GRD, som blir ett centralt verktyg i arbetet med att skapa nya digitala musikmarknader.

Men licensiering är bara halva tillgängliggörandet. Teknik och entreprenörskap är den andra halvan. EU-kommissionen hycklar inte med att där dialogen mellan parterna inte räcker till, kommer man istället att vidta lagstiftningsåtgärder. Risken är då att processen att digitalisera Europa och skapa en digital inre marknad, med gränslös tillgång till musik, film och annan kultur, tar onödigt lång tid.

Jag som företräder musikskapare inom alla genrer vill därför rikta följande uppmaning till teknikföretag och entreprenörer: se digital agenda för musiken som en inbjudan. Låt oss tillsammans skapa konstruktiva lösningar på morgondagens digitala utmaningar – redan i dag.


Alfons Karabuda
Kompositör och ordförande i Skap – Svenska kompositörer av populärmusik, och i ECSA – European Composer & Songwriter Alliance

Fakta

Svenska Kompositörer av Populärmusik, Skap är en intresseförening för yrkesverksamma kompositörer, textförfattare och arrangörer. Skap, som grundades 1926, bedriver på uppdrag av sina drygt 1000 medlemmar påverkansarbete nationellt och internationellt och är huvudman i Stim.

Föreningens övergripande ändamål är att:

  • Tillvarata medlemmarnas konstnärliga och upphovsrättsliga intressen
  • Fördela bidrag, stipendier och priser
  • Verka för svensk populärmusik