Netflix inbjudan till operatörerna att ansluta till videotjänstens nätverk Open Connect kan tyckas rätt oskyldig. Men det Netflix gör är oerhört vågat och högst kontroversiellt.

Netflix vill helt enkelt lämpa över kostnaden för en gräddfil i näten på operatörerna och deras kunder. Agerandet har potential att stöpa om nätekonomin totalt.

Open Connect är ett så kallat content delivery network, cdn, ett distributionsnätverk med syfte att flytta videoservrarna närmare användarna och därmed medge högre hastighet med lägre bandbredd. Det är inget ovanligt, många svenska innehållsleverantörer använder cdn, SVT och TV4 till exempel.

Netflix Open Connect är ett cdn som vid första anblick verkar vara till för att serva de filmer som har allra högst upplösning, full hd, eller Super HD som Netflix kallar det. En kvalitet Netflix följaktligen bara levererar via Open Connect-anslutna operatörer.

Hej, det är gratis att ansluta sig, säger Netflix. Nej, det är det inte alls, säger operatörerna, det är vi som får ta kostnaden. Det är här det hela blir intressant.

Netflix är med stor sannolikhet redan kund hos ett eller flera cdn runt om i världen, annars skulle inte deras filmer flyta på i den relativt höga upplösning de har. Den kostnaden är redan inbakad i Netflix abonnemangsavgift.

Ju fler operatörer som ansluter sig till Open Connect, desto mindre blir Netflix faktura från cdn-leverantörer som Akamai och från operatörerna för så kallad peering, trafikdelning. Det eftersom Open Connect-gräddfilen naturligtvis distribuerar allt Netflix-innehåll.

I vanliga förhandlingar med operatörerna finns det inte en chans att Netflix skulle få igenom detta, men företaget har en stark ställning på allt fler marknader och en snabbt växande skara hängivna kunder som ringer sin operatör för att kräva Super HD. Kunder som inte vet att notan i förlängningen hamnar på deras egna bredbandsabonnemang.

Debatten om nätneutralitet har hittills handlat om risken för att operatörer spärrar innehåll för att få betalt från leverantörerna. Plötsligt är maktförhållandet det totalt motsatta.

Vågat, kontroversiellt – och väldigt spännande.