Läsplattornas bakgrundsbelysning höjer kontrasten och det skonar gamla ögon. Det är slutsatsen av en studie som genomförts vid Gutenberg-universitetet i Mainz i Tyskland.

Frågar man bokläsare så svarar de flesta att de föredrar att läsa böcker av papper. Många säger att de tycker det är tröttsamt att läsa på bildskärm.

Men forskningsgruppens undersökningar med blickmätning visar att den subjektiva bedömningen saknar grund. Yngre försökspersoner behövde lika mycket tid för att läsa tryckta böcker som att läsa på läsplatta. Men äldre försökspersoner kom igenom texten snabbare på läsplatta.

En trolig förklaring är att bakgrundsbelysningen på läsplattor höjer kontrasten mellan text och bakgrund, och att det underlättar läsningen för äldre ögon.