Beteendet på nätet är uppe till diskussion. Före jul ledde en kränkande sida på Instagram nästan till upplopp i Göteborg. Nu uppmätksammas också det hat som speciellt kvinnor som uttrycker åsikter möter på nätet och i sina mejlboxar.

Men det som skrivs i kommentarsfält och på Facebook är inte sådant som de flesta skulle säga ansikte mot ansikte.

Sofia Berne är doktorand i psykologi på Göteborgs universitet och hon forskar om nätmobbning bland unga.

– Vi har frågat unga mellan 12 och 15 år och en stor majoritet säger att det är lättare att uttrycka sig aggressivt på nätet än i verkligheten, säger hon.

Ungdomarna förklarar det på olika sätt men det finns ett par olika teman.

– Osynligheten är en viktig del. Att de inte ser den andres kroppspråk och reaktioner – om man inte ser att någon blir ledsen eller arg blir det lättare att bete sig illa.

Att man själv också är osynlig spelar också in och det minskar också rädslan för hämndaktioner och gör det lättare att gå längre än man annars skulle gjort. Sedan kan det också handla om missförstånd. En del ungdomar konstaterar att de har en hård jargong men att det räcker med en glad smiley för att man ska förstå att det är ironi.

– De tycker att det är okej då. Men andra ungdomar säger att de inte alls förstår när det är ironi eller inte, säger Sofia Berne.

Missförstånden gör att det blir lättare att hamna i en ond cikel av aggressivt beteende.

En sista förklaring är att makt och status ser annorlunda ut på nätet än i verkligheten.

– Att vara snabb och aggressiv och inte ge upp kan ge mer makt och social status på nätet, säger Sofia Berne.

När det gäller nätmobbning finns det olika nivåer konstaterar hon.

– Ibland handlar det om missförstånd eller att någon slänger ur sig något utan att tänka. Ibland handlar det om att medvetet vilja göra någon annan illa.

Gäller de här mönstren även för vuxnas beteenden på nätet?

– Det är möjligt. Det går dock inte att säga säkert då forskningen är bristfällig gällande vuxnas beteenden på nätet, säger hon.

Fakta

  • 797 elever i sexan och nian fick svara på frågan: Tror du det är lättare att bete sig aggressivt eller göra elaka saker mot andra via nätet och mobilen än ansikte mot ansikte?
  • 63 procent i sexan och 84 procent i nian svarade ja.
  • På frågan vad de tror gör det lättare att bete sig aggressivt eller göra elaka saker mot andra via nätet och mobilen än ansikte mot ansikte svarade de så här:
  • - 59 % svarade osynlighet
  • - 35 % svarade missförstånd
  • - 30 % svarade status och makt
  • - 28 % svarade hämnd