Microsoft hamnade utanför Kammarkolegiets ramavtal om kontorstjänster i molnet för svenska myndigheter. Det hindrar inte Statens fastighetsverk, SFV, från att satsa på Microsoft Office 365 när myndigheten uppdaterar e-post och kontorsprogram. Verket har valt att göra en egen upphandling av molntjänsterna. När den inleddes var Kammarkollegiets ramavtal inte klart och SFV tyckte inte att det var någon idé att vänta på en gemensam upphandling. Dessutom ser Susanne Walldén som är it-chef på SFV inte att de tjänster från Google och Zimbra som ingår i Kammarkollegiets upphandling skulle fungera på SFV.

– De har haft andra krav och vi hade inte kunnat välja den lösningen idag. Men vi låser inte in oss utan har sagt att vi provar det här i tre år, säger Susanne Walldén.

Kraven handlar bland annat om möjlighet att kunna använda kontorsprogrammen också när användaren inte är uppkopplad mot nätet, till exempel på resa. SFV har valt ett system där alla användare får Microsofts klientprogramvara installerat och möjligheten att nå programmen via nätet.

Tidigare har SFV använt Office 2003 som kontorsprogram, men utan att ha Microsofts Exchange för e-post. Verket har också ett 20-tal interna system som är beroende av integration med bland annat Microsoft Excel. Det gör förmodligen upphandlingen mer attraktiv för Microsoftleverantörer.

– Vi valde att lägga ansvaret för integration med de gamla systemen på leverantören i upphandlingen, säger Susanne Walldén.

Enda anbudet som kom in var från Caperio, som också fick avtalet som är värt tre miljoner kronor på tre år, med en option på ytterligare tre år.

Susanne Waldén bedömer att verket sparar ungefär 15 procent i licenskostnader jämfört med sin tidigare Officelösning. Dessutom att det får ett mervärde med molnversionen av e-post och kommunikation med bättre driftsäkerhet än om de skött det själva.

– Det är en del av vår it-strategi att vi ska fokusera på verksamhetsspecifika system och outsorca det som andra kan göra.