Charlie Paglee som är vd på amerikanska Vozin Communications skriver på webbplatsen Voipwiki Blog att det protokoll som används för Skypesamtal har knäckts av ett kinesiskt företag.

Skype har inte publicerat information om hur protokollet fungerar. Eftersom endast Skype vet detta kan företaget kontrollera vilka som använder företagets populära tjänst för ip-telefoni och vilka program som används för ändamålet. Skype ägs numera av Ebay.

Beviset för att protokollet är knäckt, eller reverse engineered som det heter på engelska, är enligt Charlie Paglee att en vän till honom som arbetar på det kinesiska företaget ringde honom på Skype, utan att använda Skypes eget program.

Det första samtalet personerna emellan ska ha pågått i nio minuter. Paglee berättar vidare att ljudkvaliteten varierade mellan två olika samtal: ena gången hördes ekon, andra gången hördes de inte.

Det kinesiska företag planerar enligt Paglee att släppa en förhandsversion av ett program som kan användas för att kommunicera på Skype i augusti.

Det är svårt att sia om vad detta kan få för följder, om ryktena stämmer. Men en möjlig följd är att användare som använder Skype för att kommunicera inte upplåter sina datorer åt att bidra till Skypes prestanda. Detta skulle teoretiskt kunna få till följd att prestanda för Skype försämras, vilket skulle kunna påverka tillgänglighet och kvalitet.

En annan möjlig följd är att fristående företag kan skapa bryggor mellan Skype och vanlig telefoni och på så sätt få intäkter som i dagsläget hade kommit Skype till godo via tjänster som Skype In för att ta emot samtal från vanliga nät.

Eva Voores som är pr-ansvarig för Skype i Norden vidarebefordrar ett officiellt uttalande från Skype som översatt till svenska lyder så här: Vi är medvetna om att en liten grupp kinesiska utvecklare påstår att de har knäckt program från Skype. Vi har inga bevis på att detta stämmer. Även om det vore möjligt att göra detta skulle programmet sakna funktioner och tillförlitlighet som åtnjuts av fler än 100 miljoner Skypeanvändare i dag. Dessutom kan ingenting hota Skypes säkerhet och integritet.

Paglees text finns här.