Krispaketet 4 Excellence ska stärka SAS med fem miljarder kronor de närmaste åren, varav besparingar står för över tre miljarder. Det är välbehövliga pengar för flygbolaget som så sent som i november var nere för räkning och nära en konkurs.

På it ska 600 miljoner per år sparas, vilket motsvarar en halvering av it-budgeten. Just nu pågår ett tjugotal projekt som leds av nye cio:n Hans-Petter Aanby. Den 1 september ska pusslet vara lagt.

Standardisering
Slut på egen utveckling

Som ett flygbolag med lång historia har SAS ett stort antal egenutvecklade system i bruk. Det är dyrt, konstaterar Hans-Petter Aanby. I stället ska företaget ge sig ut på marknaden och söka standardlösningar. Ett exempel, som CS tidigare skrivit om, är bytet från egenutvecklade bokningssystemet Resaid till Altéa från Amadeus, ett system som SAS delar med flera flygbolag inom sammanslutningen Star Alliance. Det gäller också logistik och tekniskt underhåll, där Hans-Petter Aanby räknar med att kunna ersätta nio olika system med exempelvis Amos, som utvecklats av flygbolaget Swiss it-bolag.

– Många system som används inom SAS är från en tid då standardalternativ inte fanns. Därför är mycket specialutvecklat och gammalt, vilket kräver tung drift och mycket personal, säger Hans-Petter Aanby.

I logistiksystemen hanteras stora mängder data och minsta förändring av varje detalj i ett plan ska loggas. Hårda krav från flygmyndigheter reglerar underhållet av flygplan och påverkar de system som kan användas.

Outsourcing

Lågt pris avgör

SAS genomför en ny upphandling av drift, nätverk och pc-arbetsplatser. CSC har varit SAS outsourcingpartner från 2004. Kontraktstiden har löpt ut och SAS passar på att se över avtalet.

Uppdraget utökas med applikationsförvaltning och Hans-Petter Aanby gör ingen hemlighet av att ett lägre pris är viktigast. Det nya kontraktet, i miljardklassen, kommer att sträcka sig över minst fem år. Andra krav är att det är en partner med erfarenhet av flygbolag och att outsourcingpartnern utnyttjar ny teknik för att sänka kostnader.

Storstädning
Rensar ut system

Ungefär 300 program används inom ekonomi. Det är för många och en genomlysning pågår.

– Med 600 miljoner i sparkrav måste pengarna komma in från alla håll, säger Hans-Petter Aanby.

Avyttring av SAS-verksamhet ska till viss del sänka kostnader för området.

Personalen
Många får gå

SAS-anställd it-personal, drygt 200 personer, minskas med 70 procent. I stor utsträckning genom flytt till SAS nya outsourcingpartner. Organisationen ska slimmas och varje verksamhetsområde får en egen it-chef som fungerar som kontaktyta mellan verksamhet och it.

Centralisering
Arlanda blir basen

I dag sitter SAS administrativa funktioner utspridda på flygbolagets tre baser Köpenhamn, Stockholm och Oslo.

Målet är att administrationen ska koncentreras till bolagets tekniska bas på Arlanda, det gäller även it. I Oslo och Köpenhamn ska mer arbete i stället att hamna i händerna på lokala partner.

SAS behåller viss support, men ska köpa in allt mer från lokala leverantörer.

Fakta

I november var SAS nära en konkurs. De anställda fick bland annat sina löner sänkta.

De åtgärder som genomfördes är grunden för krispaketet 4 Excellence. Målet är att det ska stärka SAS med 5 miljarder kronor 2012–2013. 3,5 miljarder är rena besparingar. Här ingår it-besparingarna på 600 miljoner kronor per år.