En kvinna i Sundbyberg har begärt försörjningsstöd för att kunna betala internettillgång i hemmet. I sin begäran till kommunen skriver hon att internetuppkopplingen skulle vara till hjälp för att hitta ett jobb. Förvaltningsdomstolen gick på kvinnans linje och ansåg dessutom att internetuppkopplingen skulle ge kvinnan större självständighet, men den högre instansen Kammarrätten har avslagit domen.

I domen skriver Kammarrätten att jobbsökandet inte är skäl för internet i hemmet (det kan utföras på andra sätt) och att det inte framgått vilka övriga anledningar det finns till att betala internetkostnaderna. Kostnader för tv-avgift ingår däremot i riksnormen, och täcks av försörjningsstöd.