De tre företagen lämnade på tisdagen in en inlaga till en domstol i Kalifornien, där de ställer sig på Oracles sida.

Inlagan har inte offentliggjorts och varken Microsoft, EMC eller Netapp vill kommentera men det handlar om ett så kallat Amici curiae-inlägg, vilket betyder att de inte går in i själva rättstvisten, men att de anser sig ha synpunkter som kan ha påverkan på domstolens beslut.

Tidigare under februari så lämnade Oracle in en inlaga, enligt vilken företaget begär att domstolen enligt gällande lag, fastslår att kommersiell användning av Java på marknader där Oracle sedan tidigare konkurrerar med andra företag inte är att anse som rimlig användning.

Rättstvisten mellan Oracle och Google utmynnade i maj i att de flesta av Oracles anspråk avslogs, även om det domstolen ansåg att Google hade kopierat Java-kod i viss utsträckning.

Den stora frågan är om Google har kopierat delar av Javas programgränssnitt i Android. Enligt Oracle har domstolen i Kalifornien gjort ett fel när den kom fram till att Java-koden inte omfattas av upphovsrättsskyddet.

Vid sidan om Microsoft, EMC och Netapp har även piratjägarorganisationen Picture Archive Council of America och Graphic Artists Guild ställt sig på Oracles sida.

Microsoft och Google har hamnat på kollisionskurs i flera frågor. Microsoft har tidigare kritiserat att amerikanska myndigheter har gått med på att lägga ned sin granskning av Google avseende konkurrensbegränsande åtgärder på sökmotormarknaden.