1 februari blev det obligatoriskt för alla som vill betala med sms att registrera sig. För just det tillfälle, då den här förändringen skulle träda i kraft, bildade teleoperatörerna bolaget 4T och betaltjänsten Wywallet.

För första gången har Wywallet nu gått ut med hur många kunder de har: 500 000 registrerade användare, varav 300 000 tillkommit efter nyåret.

– Sedan mitten och slutet av januari har antalet ökat markant. Det har varit en utmaning att informera kunderna om övergången. Det har ju gått att betala som vanligt fram till 1 februari, säger Adam Hasslert, Wywallets marknadschef.

Merparten av de registrerade har också åtminstone någon gång använt tjänsten för att göra sms-köp enligt honom.

– Sms-köp är till karaktären sällanköp, och därför tror vi att intaget av kunder kommer att fortsätta.

Ett typiskt sms-köp är biljetter till lokaltrafiken. Västtrafik i Västra Götalandsregionen och SL i Stockholms län upphandlade andra lösningar som ledde till att Wywallet inte kunde användas. Däremot anlitar Skånetrafiken Wywallet. De frångick offentlig upphandling, vilket Konkurrensverket vill granska. Lokaltrafikföretaget är en viktig kund för Wywallet.

– Skånetrafiken är en stor aktör med många sms-köp så de är absolut viktiga för oss. SL och Västtrafik valde andra lösningar, men vi är glada för Skånetrafiken. Sen har vi fler kunder i den kalibern, säger Adam Hasslert.

Vid månadsskiftet tappade Skånetrafiken ungefär hälften av försäljningen av sms-biljetter, från 9000 per dag. I dag är siffrorna uppe på ungefär 5000 och Adam Hasslert tror att det kommer öka.

– Vi visste att det skulle bli stökigt 1 februari och därför har vi sett till att berätta noga om det.

Fakta

Anledningen till att den som betalar med sms ska registreras är penningtvättslagen, som trädde i kraft redan 2009. Lagens syfte är att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism och organiserad brottslighet, till exempel genom att pengar slussas via kontantkort och betaltjänster. Sedan 2010 innefattar lagen även mobiloperatörerna.

1 februari flyttade Telia, Tre, Telenor och Tele2 sina betaltjänster via sms till den gemensamt ägda elektroniska plånboken Wywallet. Det är endast med Wywallet som det ska gå att betala sms-köp med telefonräkningen.