Microsoft rapporterade samtidigt stora problem med 52 andra onlinetjänster, däribland Xbox Music och Video Store. Avbrottet i Azure Storage varade från tidig fredag eftermiddag, amerikansk västkusttid och minst elva timmar framåt. Orsaken var ett föråldrat ssl-certifikat.

Problemen uppstod bara en dag efter att Microsoft uppgivit sig vara drabbat av en cyberattack som liknade de attacker som tidigare har drabbat Apple och Facebook. Från middagstid under fredagen så drabbades Azure av avbrottet som framför allt påverkade Azure Storage, uppgav Microsoft på sin anslagstavla för molntjänsten. Problemen med säkerhetscertifikatet drabbade säkrad https-baserad trafik, medan http-baserad trafik inte påverkades, uppger företaget.

Microsoft har vidtagit åtgärder genom att bland annat förnya ssl-certifikatet och har även lovat att ersätta drabbade kunder, enligt gällande tjänstenivåavtal. Https är en kombination av internetprotokollet http och ssl, som är avsett för säker internet- och nätverkskommunikation.

Microsoft hade även problem med både Xbox Music och Video Store. Användarna har varken kunnat surfa, strömma, ladda ned eller köpa tjänster där. Företaget meddelar inte om det finns något samband mellan problemen i Azure och de övriga tjänsterna.

Även i februari i fjol hade Microsoft problem med sin Azure-tjänst.