(CS/Barcelona) När Ericsson och SAP på måndagen deklarerade att de har blivit samarbetspartner kring maskin-till-maskin, m2m – det vill säga saker som kan kopplas upp och på egen hand kommunicerar via nätet – är det ett tydligt tecken på att det är ett strategiskt viktigt område. Och de var inte de enda som berättade att de satsar på m2m redan under konferensens första dag. General Motors berättade att de i samarbete med AT&T ska börja sälja 4g-uppkopplade bilar redan nästa år. De ska bli smartmobiler på hjul.

– Det här är en revolution, men den smyger sig på oss precis som internet gjorde, säger Hans Dahlberg, globalt m2m-ansvarig på Teliasonera.

Han konstaterar att m2m är en av de få reella tillväxtmarknaderna framöver. Och det växer inte lite. Teliasonera räknar med att det 2020 finns 100 miljoner m2m-upppkopplingar i Norden och Baltikum. Det kan jämföras med att här finns runt 20 miljoner vanliga mobilabonnemang i dag.

– Av de 20 miljonerna är lite grovt två miljoner m2m.

Den här omvandlingen kräver en hel del från operatörernas sida, konstaterar Hans Dahlberg. Inte minst när det gäller att hantera betalningsstrukturerna.

– Vi är vana vid att en person köper en smartmobil och använder den och så tar vi betalt för det. Här blir det helt andra processer, säger Hans Dahlberg.

Han tar som exempel en kameratillverkare som lägger in simkort i sina kameror. Sedan testar de tjänsten som sedan slås av för att gå in i lager. Återförsäljarna kan behöva en demo som de slår på och av och först när kunden köper kameran så blir det ett aktivt abonnemang.

– De delarna har ingen operatör byggt för i dag och där behöver vi centraliserade processer som är anpassade just till m2m.

Ett annat beslut som operatörerna måste fatta är hur högt upp i värdekedjan de vill gå – vill de sälja hela tjänsterna eller bara vara en bärare av dem?

– Vi på Teliasonera har beslutat oss för att ligga en liten bit upp men inte leverera de specifika tjänsterna. I stället bygger vi partnerskap med olika aktörer inom de olika områdena. Vi ska inte utnämna oss till experter på bank och finans, hälsovård eller säkerhet utan arbeta ihop med de bästa inom de olika områdena, säger Hans Dahlberg.

Ericsson och SAP förklarade just att deras samarbete skulle utmynna i färdigpaketerade tjänster som operatörerna skulle kunna sälja.

– Där blir det ju mer så att de ser till att samordna sin utveckling framåt. För vår del blir det snarare SAP vi arbetar med när tjänsterna finns på plats – det är de och vi som har den kontakten med slutkunderna till skillnad från Ericsson.

För att m2m ska fungera globalt kommer vi också att se allt mer av allianser och kluster, spår Hans Dahlberg.

– Redan i dag samarbetar vi med Deutsche Telekom och Orange så att exempelvis en BMW som är uppkopplad inte hamnar i det vanliga roamingsystemet utan får lokala tjänster. Vi har också avtal så att de som finns i vårt nät får hjälp av oss om något går fel och slipper vända sig till BMW eller Deutsche Telekom om något inte fungerar. Den här typen av gemensamma processer kommer att bli vanligare.

Fakta

M2m – machine-to-machine – innebär kommunikation mellan maskiner, apparater och datorer via internet eller andra datanät. Syftet är vanligen att möjliggöra styrning och övervakning med automatik, eller att kunna utföra det på distans.