Promenadkäppen är utrustad med gps och skickar ut mejl om käppens ägare har ramlat, skriver BBC News. Käppen ska dessutom mäta hjärtrytmen och temperaturen utomhus. Syftet är dels säkerhet för ägaren, men den ska också hjälpa ägaren att hitta rätt. Käppen har stöd för 3g och wi-fi och släktingar (eller vårdare) kan hela tiden följa käppen och ägaren. Om den känner av något fel i hjärtrytmen ser den till att kalla på hjälp.

På ovansidan finns en led-display, som bland annat används för att instruera ägaren om rätt väg fram.

Fujitsu, liksom konkurrenter på deras marknader, har fokuserat starkt på produkter för äldre eller ”mogna konsumenter” som Fujitsu själva uttrycker det. Förutom käppen visade de även upp en ny smartmobil, avsedd för äldre.

Käppen har inte något datum för säljstart, men det har telefonen som når Europa i juni.