(CS/Barcelona) Så sent som i höstas skrotade Teliasonera planerna på att avgiftsbelägga Skype och annan ip-telefoni i mobilen. Och på årets Mobile World Congress var det också tydligt att det inte handlade om att stoppa aktörer som Skype, Viber och Whatsapp längre. Det tåget har gått. Frågan är nu i stället hur operatörerna ska hantera det. När sms och röstsamtal försvinner iväg – vad finns då kvar för dem?

När vd:arna från Deutsche Telecom, Ericsson, Korea Telecom och Viber möttes på scen i veckan stod samarbete i centrum även om en viss bitterhet fortfarande kunde skönjas hos operatörerna.

– De här aktörernas idé är ”du investerar - vi tar vinsten”. Jag ser det förstås tvärtom, säger Deutsche Telekoms vd Rene Obermann.

– Det håller inte i längden att nätverket gör alla investeringar och andra åker snålskjuts – speciellt inte när frekvenstillgången är så dålig.

Samtidigt lyfte han fram utveckling som talar till operatörernas fördel – att allt börjar gå igenom molnet och sakernas internet där den fysiska världen börjar kommunicera.

– Allt det här kräver andra sätt att bygga och tänka och då måste vi börja agera som plattformar öppna mot tjänsteleverantörer som partner. Vi måste börja se oss som partner till innovatörerna, ha en öppen kultur och acceptera att vi både konkurrerar och samarbetar samtidigt.

Vibers vd Talmon Marco framhåller att innovation inte går att stoppa och att han inte har för avsikt att ge sig in i operatörernas värld av regleringar och interoperabilitet.

– Man får välja att arbeta på det sättet eller att innovera. Vi väljer innovation, säger han.

Han pekar på ett antal prisplaner för amerikanska operatörer och visa hur de olika tjänsterna prissätts så att de blir svåra att jämföra.

– Men om operatörerna bara kör ip då får man betala per gigabyte i stället och då går det lätt att jämföra och se vem som är billigast. Det är dåliga nyheter för operatörerna.

Även om Talmon Marco passar på att sticka ut hakan så konstaterar han också att samarbete trots allt är det som gäller.

– Mer innovation genom samarbete – det tror jag är vägen att gå.

Bland det som går att göra gemensamt är att få hans och de andra ip-uppstickarnas tjänster att fungera bättre. Operatörerna kan också hjälpa dem att skapa bättre betalningsrutiner.

– Det finns mycket mer vi kan göra också det här skrapar bara på ytan.

Fakta

Appar som Skype, Viber och Whatsapp skapar möjligheter att ringa och skicka meddelanden via ip. Eftersom det är billigare än att ringa eller sms:a via sin operatör har tjänsterna vuxit explosionsartat och fått operatörernas intäkter inom sms och röstsamtal att rasa.