Beslutet fattades så sent som i torsdags, och under tre år ska universitetet byta sina Linuxservrar till Windows. Det är främst Windows Server 2012 som universitetet kommer att titta på, och som då ska bli allenarådande på universitetet.

– Det här betyder ingenting för slutanvändaren. Det vi vill göra är att förenkla vår verksamhet, säger Mathias Erlandsson, it-infrastrukturchef på Linnéuniversitetet.

I dag är förhållandet mellan Linuxservrar och Windowsservrar 50/50. Det exakta antalet kan Mathias Erlandsson dock inte uppge, så exakt hur många servrar arbetet omfattar är inte klart. Däremot har de satt upp mål för när arbetet ska vara klart.

– Vi kommer att utföra arbetet under tre år framöver, så det blir ingen big bang. Vi har inte satt exakt slutdatum, men ett mål. Vi har inte detaljplanerat ännu, säger Mathias Erlandsson.

De främsta vinsterna för universitetet blir, enligt Mathias Erlandsson, att den enhetliga miljön ger sänkta kostnader för licenser och kompetensutveckling.

– Jag har inte de exakta siffrorna, men vi kommer att sänka licenskostnader och kostnader för kompetensutveckling eftersom vi inte kommer att behöva dubbelutbilda. Dessutom kommer vi att få en bredare kompetens på ett område och kan leverera bättre tjänster, säger han.

Några personalförändringar ska inte äga rum, utan de som i dag arbetar på Linnéuniversitete kommer att vidareutbildas. Främst rör det de drygt tio personer som arbetar på universitetets sektion för it-infrastruktur.

– Alla kommer att utbildas mot det nya och får samma arbetsuppgifter som de har nu, säger han.

Projektet ska rymmas inom befintlig budget och inleds under våren med utbildning av personal.

– Det här ingår i de normala ramarna för kompetensutveckling och systemutveckling. Det är också en anledning till varför vi spridit ut det över tre år, säger Mathias Erlandsson.