Genom köpet utökar Ingres täckningen i Tyskland och Mellanöstern. Ingres agerar numera på marknaden för öppen källkod och är sedan i november avknoppat från tjänstejätten CA.

I samma veva har Ingres rekryterat Roger Burkhardt, tidigare teknikchef på New York Stock Exchange som ny operativ chef. Riskkapitalisten Terry Garnett kvarstår som vd och målet är att Roger Burkhardt ska ta över inom ett år.

Tanken är att Thinking Instruments huvudkontor i Ilmenau ska bli Ingres nya fältkontor. Före CAs köp av Ingres, genom förvärvet av ASK Goup, hade företagets relationsdatabas en stark ställning i Storbritannien och Australien, men har aldrig lyckats nå samma globala närvaro som Oracle.

I november såldes Ingres till riskkapitalbolaget Garnett & Helfrich Capital, som skapade Ingres som ett nytt företag vars mål är att utveckla och marknadsföra öppen källkod. CA har dock fortfarande en minoritersandel i Ingres och företagets produkter är inbäddade i flera av CAs produkter, däribland systemhanteringsramverket Unicenter och säkerhetsprogrammet Etrust.

Roger Burkhardt, varför började du på Ingres?
– Faktum är att jag övervägde ett jobb som CIO på ett storföretag som är på väg att göra en stor teknikförändring. Denna möjlighet kom helt oväntat. Det krävdes en hel del för att få mig att backa ur, men jag insåg att Ingres är väldigt spännande.

Vilken är din bakgrund när det gäller öppen källkod?
– På New York-börsen hade vi enorma behov när det gäller tillgänglighet och prestanda. Ofta hade vi väldigt speciella behov. När det gäller slutna system är det väldigt svårt att göra sådant på grund av alla jurister. Det vi kunde göra med öppen källkod kändes väldigt spännande.

De flesta analytiker anser att Ingres ligger före MySQL när det gäller funktionalitet, men efter Oracle, DB2, Sybase och till och med SQL Server.
– Det är helt ok att säga att vi inte har den absolut hetaste tekniken. Men det är också sant att vi har ett stort antal användare som betalar enorma summor för support från Oracle som är mellan 10 och 12 år gamla.

– Nya program behöver inte alltid den senaste tekniken. I många fall kan man köra standardiserade databasgränssnitt och lägga alla lagrade procedurer i programservern, i stället för i databasen.

Men varför ska en it-chef som vill minska komplexiteten ta in ytterligare en databas, som Ingres, och blanda?
– På grund av stora kostnadsfördelar. En lösning från Ingres är mellan hälften och en tredjedel så dyr som vad det kostar från något av oligopol-företagen. Dessutom är många kunder inte nöjda med hur mycket de har att säga till om när det gäller de egna miljöerna.

– Slutligen är folk inte oroliga för att blanda databaser. Verktygen har blivit bättre och en större del av databaserna är självhanterande. Alla företag med en viss storlek måste hantera dessa frågor ändå.