- Som det är i dag är bredbandsverksamheten för liten. Därför blev vi tvungna att välja mellan att utveckla bolaget på egen hand eller ta in en partner och vi har beslutat oss för att titta på delägarskap, säger Roger Strandahl, informatör på Eon.

Eon Sverige, som är dotterbolag till en tysk energikoncern, arbetar huvudsakligen med el, gas och värme. Det är just det faktum att bredband skiljer sig mycket från Eons kärnverksamhet som har gjort att företaget letar en lämplig partner för att utveckla Eon Bredband. Vem partnern blir står ännu inte klart.

- Vi har gått ut brett, både till små och stora bolag, såväl riskkapitalister som bredbandsbolag, säger Roger Strandahl och tillägger att företaget hoppas att affären ska vara i hamn innan årets slut.

Eon Bredband omsatte 225 miljoner kronor under 2005, medan Eon Sverige omsatte 26,1 miljarder kronor.