Under förra året fick EPO flera patentansökningar än någonsin, där den största tillväxten kom från Asien. EPO grundades för att stärka samarbetet i Europa inom patent. Genom EPOs centraliserade patentgranskningar är det möjligt att skydda patent i de 38 medlemsstater som ingår.

Patent som avser digital kommunikation fick den största ökningen i fjol, jämfört med året innan. Där skedde en uppgång på 20,4 procent till 9 592 ansökningar. Datorrelaterade patent ökade med 3 procent, till 8 288 ansökningar.

Bara inom medicin- och elektroteknik var antalet ansökningar högre. Fler patentansökningar är ett tecken på ökad innovation, men också att företagen använder sig av allt hårdare juridiska medel för att skydda sina ekonomiska intressen.

Både amerikanska och asiatiska företag låg långt framme. Kinesiska och koreanska företag stod bakom en stor del av ansökningarna, där 42 procent av alla patentansökningar kom från Kina.

Smarttelefontillverkaren ZTE gick från en 43:e plats 2011 till plats 10 på antalet ansökta patent. Förutom Samsung och ZTE, låg både LG och Ericsson långt framme, på en femte respektive niondeplats i den europeiska patentligan.