Spotify har växt från 50 till 300 anställda på två år. Men samtidigt som företaget måste bli större för att stå sig i konkurrensen är det viktigt att snabbheten inte går förlorad.

Det menar Anders Ivarsson, agil coach. Under den stora utvecklarkonferensen Scandinavian Developers Conference i Göteborg nyligen talade han tillsammans med Mattias Larsson, även han agil coach, om hur Spotify därför byggt upp en organisation med små självstyrande enheter som fortsätter att jobba småskaligt och agilt.

Varje utvecklare ingår i en grupp på 5-7 personer som Spotify kallar squad. Tanken är att den ska fungera som en mini-startup som jobbar med en väl avgränsad funktion i Spotifys musiktjänst.

En squad leds av en processägare och organiserar sitt arbete helt på egen hand mot ett tydligt mål. Exempelvis kan nya versioner av funktionen släppas helt oberoende av andra på företaget.

– Det är viktigt att varje squad äger produkten och kan gå live utan att behöva blanda in andra. Det måste vara lätt att få ut nya verisoner,säger Anders Ivarsson.

Spotify har även infört agila coacher vars uppgift är att stötta flera squads och deras processägare. Det handlar främst om att hjälpa gruppen i hur arbetet ska läggas upp, inte vad som ska göras.

Alla utvecklare tillhör även en kompetensgrupp, ett så kallat chapter, som går tvärs över grupperna. Den som är ansvarig för ett sådant kompetensområde ska själv ägna halva sin tid åt utveckling.

– Han eller hon blir en slags linjechef som är mycket tekniskt duktig. Det ska vara en coachande chef som fungerar mer som en mentor, och som en gång i veckan har samtal med var och en i gruppen.

Så länge Spotify var under 150 personer fungerade det bra med squads och chapters men sedan blev det svårare, berättar Anders Ivarsson.

– Det är ett vanligt problem att företag får problem med kvaliteten när de växer. Antalet avdelningar och chefer växer, och när man anställer folk till vissa roller blir det allt svårare att göra förändringar.

Därför harSpotify infört en dimension till i sin organisation, så kallade tribes. De består av olika konstellationer av squads som jobbar inom liknande teknikområden.

I en tribe jobbar utvecklingsteamen ihop i gemensamma projekt när det uppstår ett behov men de hänger inte ihop i en fast organisation.

– Här kan de hjälpa varandra och dela kunskap. Det blir en nätverksorganisation där vi inte bryr oss om hierarkier. Det ändrar sig hela tiden, säger Anders Ivarsson.

Fakta

Anställda: 300, varav 180 jobbar på huvudkontoret i Stockholm
Täckning: Spotifys musiktjänst finns i 17 länder
Betalande prenumeranter: Över fem miljoner
Aktiva användare: Över 20 miljoner
Antal låtar: Över 20 miljoner. Varje dag tillkommer ytterligare 20 000 låtar.