En lång rad länder deltar nu i utvecklingen av världens största och mest känsliga radioteleskop som ska placeras i södra Afrika och Australien med byggstart 2017. Projektet går under namnet Square Kilometer Array (SKA) och har som mål att samla in data från rymden där man går tillbaka ända till Big bang för 13 miljarder år sedan.

Bland de teknikpartners som är knutet till projektet märks IBM som uppger att man står inför en rejäl utmaning eftersom man uppskattar att de datamängder som ska analyseras uppgår till tio gånger dagens globala internettrafik.

Tillsammans med forskare vid Sydafrikas National Research Foundation och det nederländska institutet för radioastronomi ska IBM utveckla en ny generation av robusta mikroservrar som ska placeras i anslutning till de nya ökenanläggningarna i Afrika och Australien.

Det nya jätteteleskopet byggs med en teknik där man sammankopplar 3 000 antenner. Onsala rymdobservatorium accepterades i somras som representant för Sverige i det internationella konsortiet som ska konstruera radioteleskopet.