Franska telekommyndigheten Arcep har kallat Skypes företrädare till åklagarförhör i Paris. Enligt myndigheten att Skype underlåtit att uppfylla landets krav på att registrera sig som telekomoperatör. Som sådan måste Skype kunna hantera nödsamtal och möjliggöra laglig avlyssning av trafik.

Det är inte Skypes röst- och videotjänster över internet som myndigheterna vill dra inför domstol, utan tjänsten Skype Out, som gör det möjligt för användare i Frankrike och på andra ställen i världen att ringa och kommunicera via traditionella telekomnätverk med hjälp av persondatorer och smarttelefoner.

Enligt myndigheterna är Skype Out att betrakta som en elektronisk kommunikationstjänst, i lagens mening. Sådana måste vara registrerade eller så löper de risk för att dras inför rätta. Microsoft, som äger Skype, har valt att inte kommentera.

Enligt Arcep har myndigheten flera gånger bett Skype att registrera sig, men mötts av tystnad. Skype betonar på flera ställen på sina sajter att dess tjänster varken är tänkta att ersätta traditionell telefoni eller användas för för nödsamtal.

Om åklagaren går vidare så kan brottet att underlåta att registrera sig betraktas som en kriminell handling, skriver Arcep i ett uttalande.

Även ett antal andra tjänster som Voxox, Goober and Google Voice, erbjuder möjligheter att ringa. Åklagaren anser dock att exempelvis Google Voice inte har en tillräcklig stor kommersiell bas i Frankrike för att betraktas som en telekomoperatör.

Samtidigt utgör röstkommunikation över internet ett allt större hot mot traditionella telekomjättar, inte minst i Frankrike. Följden blir sjunkande intäkter för både fast och mobil kommunikation.