1. Utveckling. Det är avgörande för hur lyckliga folk är på jobbet. Det betyder mycket mer än exempelvis lön.

2. Stolthet. Att vara stolt över sin arbetsgivare gör att man mår bra. Vanligast är det i stora svenska industriföretag.

3. Meningsfullt jobb. Folk som arbetar med människor finner sitt arbete mer meningsfullt än andra.

4. Kul på jobbet. Det gör folk antingen mycket eller ganska lyckliga. Bland de som inte har det skoj på jobbet är däremot nästan ingen lycklig.

5. Feedback. Det är viktigt att veta hur det går. Folk som får negativ kritik mår till och med bättre än de som inte får någon feedback alls.

6. Respekterad av kollegorna. Det ger både självförtroende och glädje.

7. Rättvis lön. Även om lönen i sig inte innebär lycka är pengar avgörande för lyckan på många sätt.