Objektvision.se är en av de största marknadsplatserna för lokaler och kommersiella fastigheter i Sverige medan Bovision.se har en liknande ställning när det gäller bostäder.

Köparen Alma Media driver bland annat marknadsplatser för bostäder i sex länder och tillhör de större aktörerna i Finland och Estland.

– För att ytterligare öka kundnyttan kommer vi att göra en aggressiv satsning på Bovision.se både vad det gäller ett breddat innehåll och ny teknik. Bland annat kommer vi att utveckla nya former för kommunikation med den som söker bostads, säger Raimo Mäkilä, chef för Alma Medias elektroniska marknadsplatser.

De båda marknadsplatsernas tidigare ägare, Capitex, inleder ett nära samarbete med Alma Media för att på sikt skapa en avancerad interaktion mellan användarnas lokala affärssystem och Internet.