Det är förslaget i en ny departementspromemoria som nu går ut på remiss.

– Mobilkonsumenterna måste få en starkare ställning än de har idag. Klagomålen till både Allmänna reklamationsnämnden och Telekområdgivarna har ökat ordentligt. Det måste vi ta på allvar. Därför föreslår regeringen nu förändringar som gör det lättare för den enskilda konsumenten att byta operatör. Det stärker konkurrensen och kommer förhoppningsvis leda till att operatörerna utvecklar bättre tjänster, säger it-minister Anna-Karin Hatt, C, i ett pressmeddelande.

Promemorian, som nu skickas ut på remiss från näringsdepartementet, innehåller två nya lagförslag.

Det ena är att begränsa uppsägningstidens längd för vanliga konsumentabonnemang till en månad.

”På mobilmarknaden är uppsägningstiden idag oftast tre månader. Det är omotiverat lång tid och många kunder är inte medvetna om denna inskränkning. Operatörerna har dessutom förlängt uppsägningstiderna successivt, som ett sätt att binda upp sina kunder efter bindningstidens slut”, skriver departementet.

Det andra är att så kallade sim-kortlås, som innebär att mobiltelefonen bara kan användas med en särskild operatör, ska automatiskt låsas upp när den första abonnemangstiden löpt ut.

”Efter bindningstidens utgång ska konsumenten ha full förfoganderätt över sin mobiltelefon och ska inte behöva betala någon avgift för att få byta operatör”, skriver departementet om det andra förslaget.

De nya lagarna föreslås träda i kraft 1 april 2014.