Enligt Bahnhofs vd Jon Karlung har projektet blivit aktuellt sedan ett stort amerikanskt företag (som inte namnges) öppnat för att etablera sig i Europa, och anlita Bahnhof. Bahnhofs del i det hela skulle bli den som byggherre och ansvara för att ta fram förslag för det nya datacentret (kunden betalar bygget).

Två alternativ har presenterats – det ena är att bygga om gasklockan i Hjorthagen från 1800-talet, ritad av Ferdinand Boberg, som Stockholms stad försökt hitta något nytt användningsområde till. Det andra alternativet är att bygga datacentret i värmeverket i Ropsten.

– Vi har två alternativa spår, där det ena är arkitektoniskt spännande och större ytmässigt. Det andra är tekniskt väldigt intressant och placerat ovanpå ett värmeverk för att återvinna värme, och vad jag vet har inget sådant gjorts i världen, säger Jon Karlung.

– Det här är inga fantasifoster, utan vi har en konkret förfrågan och sedan har vi låtit designers och tekniker titta på alternativen.

Gasklockan i Hjorthagen skulle följa Bahnhofs inslagna väg att bygga och utforma spektakulära datacenter – i den 40 meter höga gasklockan är Bahnhofs förslag att uppföra ett fackverk i stål inuti klockan. På vardera sidan om en öppning i mitten av rummet placeras serverracken. I Stockholm har Bahnhof sedan tidigare Pionen, inhyst i ett tidigare skyddsrum på Södermalm i Stockholm och det nya datacentret Thule, placerat mitt inne i Stockholm och som invigdes förra året. Gasklockan har tidigare pekats ut som Stockholms nya operahus, men det förslaget lades på is på grund av kostnaderna. Nu har staden börjat leta alternativ.

– Vi diskuterade frågan med staden redan innan operaplanerna, som nu har lagts på is. Nu har frågan väckts till liv igen, säger Jon Karlung.

Stockholms stad har uttryckt önskemål att gasklockan ska inhysa någon form av kulturell verksamhet, och därför har en scen ritats in som förslag. Men det är upp till kunden att avgöra om den ska sparas.

– I nuläget gäller att kunden kan profilera sig på ett bra sätt. Dessutom tar vi tillvara på den gamla byggnaden, säger Jon Karlung.

Det spektakulära Hjorthagen-förslaget ackompanjeras dessutom av det mindre dramatiska förslaget att bygga ett datacenter ovanpå Fortums värmeverk i Ropsten. Båda förslagen skulle utnyttja fjärrvärmenätet i Stockholm, och överskottsvärmen från datacentren är tänkt att användas för uppvärmning av staden.

– Det här är energi som kommer att kunna säljas tillbaka till Fortum, och då blir det en affärsmässig kalkyl med flera vinnare. Dessutom är det ett mer grönt perspektiv, det är dumt att släppa ut energi i tomma intet, säger Jon Karlung.

Att något av de båda förslagen förverkligas bygger till största delen på att det amerikanska företag som Bahnhof står i kontakt med verkligen blir en kund. Bahnhof har ett etablerat samarbete med energibolaget Fortum och enligt Jon Karlung har Stockholms stad ”hejat på”.

– Förarbetet är gjort, och även om den här affären inte går igenom så kommer den att kunna appliceras på andra.

Vad mer borde byggas om till datacenter?
Det är inte längre tillåtet att rösta.