Nyligen läste jag PTS remissvar avseende betänkandet Nya villkor för public service. Riktigt spännande faktiskt. Särskilt med tanke på de senaste diskussionerna kring Sveriges nya tv-avgiftsreglering om 2 076 kronor per år för alla som har en apparat där man kan se tv-sändningar. Det inkluderar datorer, bärbara, surfplattor och numera även smarttelefoner. Det vill säga inte bara de personer som äger en tv-apparat. Jag tycker att det är rätt.

Jag tycker dessutom att det är dags att lägga ner diskussionen kring vilken apparat som är mottagare. Förr gjorde man apparater utifrån det enskilda mediet, dator – internet, mobiltelefon – telefoni, radioapparat – radio, tv – television.

I dag kan de flesta apparater sända alla olika typer av media. Valet av apparat är inte längre en fråga om vad du ska ta emot i den utan snarare en fråga om hur du vill använda den, eller i vilken situation du befinner dig i när innehållet ska konsumeras.

Därför bör radio- och tv-avgiften inte begränsas till vilken apparat som används. I så fall borde det heta radioapparat-avgift eller tv-apparat-avgift. Men avgiften ligger ju till grund för mediet ”radio” och mediet ”tv”. Inget annat. Sedan kan man alltid diskutera hur avgiften ska tas ut och om det verkligen är adekvat att fortsätta med den individuella avgiften.

Frånsett den detaljen så håller jag med PTS i remissvaret:

”Det är viktigt att SVT kan distribuera innehåll och erbjuda olika tjänster på internet. Mot bakgrund av hur teknikutvecklingen sker och hur slutkundsledet utvecklas finns behov av en mera teknikneutral reglering av programbolagens verksamhet. [...] Det är viktigt att tjänster på internet kan utvecklas i den takt det är önskvärt. PTS anser att det är viktigt med öppna nät och tjänster. Öppenhet skapar förutsättningar för innovation och stärker yttrande- och informationsfriheten.”

Jag är fortsatt gärna med och finansierar vår gemensamma public service-företag vars uppdrag faktiskt är att göra program om alla, för alla och självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället. Det helt oavsett i vilken apparat ”tv”- eller ”radio”-programmet sänds.