Du får en konstig hudförändring, går till vårdcentralen. Doktorn där skriver en remiss. Den skickas till en hudläkare, som så småningom kallar dig för titta på hudfläcken. Om det är en farlig hudförändring – exempelvis hudcancern malignt melanom – kallas du en gång till, denna gång för operation. Hela den här processen tar i snitt 46 dagar, enligt en utvärdering från Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Med hjälp av ett enkelt system med mikroskopförsedda Iphone-mobiler har Sahlgrenska lyckats korta ner tiden till operation för patienter med malignt melanom till bara 14 dagar.

I ett nyligen avslutat försök där Sahlgrenska, Skaraborgs sjukhus och läkare på 20 västsvenska vårdcentraler deltog ersatte foton från Iphonekameror de pappersremisser som vårdcentralerna i vanliga fall skickar till hudspecialister på sjukhusen.

När en patient kommer till vårdcentralen med en misstänkt hudförändring tar läkaren fram sin mikroskopförsedda Iphone och tar en bild av hudförändringen. Bilden skickas via en app till en server på sjukhusets hudklinik. I samma ögonblick som fotot anländer notifieras klinkens hudläkare via mejl.

Inom ett par timmar, som allra mest ett dygn, har hudläkarna bedömt hudförändringen. Är förändringen akut farlig kan patienten kallas till operation direkt.

För patienter med malignt melanom har det enkla mobilkamerasystemet kortat ner väntetiden för behandling med över en månad, en tidsbesparing som i vissa fall kan vara helt avgörande för patienter som drabbats av den här typen av hudcancer.

– Uppskattningsvis var tionde patient med malignt melanom har en speciellt snabbväxande variant. Då kan den här månaden i tidsvinst vara avgörande, säger John Paoli, hudläkare på Sahlgrenska och projektledare för försöket med fotoremisser via Iphone.

Fotoremisser har funnits länge och är inget nytt i sig, betonar John Paoli. Men det är först med smartmobiler och lättanvända appar som tekniken börjat slå igenom på allvar.

– De rent tekniska förutsättningarna för den här typen av system har funnits i 20 år, men det har alltid fallit på att tekniken varit för långsam och användarovänlig. Nu har vi teknik som folk fattar och som är tillräckligt enkel att använda, säger han.

Nu när Iphoneförsöket är avslutat i Västra Götaland, har Sahlgrenska och 20 vårdcentralerna tvingats återgå till vanliga pappersremisser igen.

– Så är det, tragiskt nog. Det är inte bara vi på hudklinikerna som är frusterade över det. Även på vårdcentralerna är de frusterade över att behöva återgå till ett pappersbaserat system som de vet är sämre, säger John Paoli.

Just nu utvärderas Iphoneförsöket. Även om inga formella beslut är fattade är förhoppningen att fotoremisser för hudförändringar ska införas i hela regionen under 2014. John Paoli berättar att det även finns planer att testa samma tekniska upplägg för andra typer av hudsjukdomar.

– Vi håller faktiskt just nu på och utformar en studie där vi använder fotoremisser från vårdcentraler och samma mobilapp för andra hudsjukdomar, exempelvis psoriasis eller akne. Det vi tror att vi kan åstadkomma är att sätta diagnos och även inleda en behandling redan medan patienten väntar på att komma till hudkliniken, säger han.

Fakta

  • Vårdcentralerna i försöket utrustades med Iphone 4 där mobilkameran försetts med Fotofinder Handyscope, ett slags påhängbart mikroskop. Det tyskutvecklade mikroskopet har inbyggd lysdiodbelysning och förstorar den hudförändring som ska fotograferas omkring 20 gånger.
  • Fotona skickas i Iphoneappen Idoc24 tillsammans med uppgifter i ett formulär som vårdcentralens läkare fyllt i. Patientens identitetsuppgifter är ersatta av ett åttasiffrigt ärendenummer.
  • Iphonefotot landar i en dedikerad server. Därifrån skickas ett notifieringsmejl ut till de specialiserade hudläkare på Sahlgrenska och Skaraborgs sjukhus som kan bedöma hudförändringen. Mejlet innehåller en direktlänk som leder vidare till systeminloggning och den inskickade Iphone-bilden.
  • I framtiden är tanken att patientens personuppgifter ska skickas direkt från Idoc24 via en krypterad förbindelse tillsammans med fotot av hudförändringen.