SAP har börjat tillämpa en modell kallad rapid-deployment solutions som består av licenser, förkonfigurerade program och installation av olika typer av produkter. Nu kommer de första snabbpaketen för SAP Business Suite för minnesdatabasen Hana med modulerna Finance and Controlling, Manufacturing och Trading. Sedan i höstas finns även SAP CRM som ett snabbpaket för Hana.

Bland de många fördelar SAP framhåller kring företagets minnesdatabas är att alla data finnas i internminnet vilket innebär att alla analyser kan göras direkt på data som lagras på sin ursprungliga plats, även i transaktionsdatabaser.

De tre paket som nu finns tillgängliga levereras färdigkonfigurerade och med ett fast grundpris. SAP uppger dock att det även finns möjlighet att använda snabbpaketen som bas och lägga till extra funktioner eftersom behoven uppstår. En viktig poäng med rapid-deployment är givetvis att det inte ska behöva ta flera år att få produkterna på plats och SAP uppger att exempelvis kundvårdsprogrammet SAP CRM ska vara uppe och rulla tolv veckor eller mindre efter installationen.

Med den nya modellen förväntas SAP även kunna komma till rätta med den oreda som länge rått kring licensieringen av de olika produkterna. CS har tidigare skrivit om att företagets säljare måste plugga ett 131-sidigt dokument för att lära sig hur licensavtal fungerar. Tidigare undersökningar som genomförts hos SAPs användarföreningar visar entydigt på ett utbrett missnöja med de krångliga avtalen där hela 95 procent av de tillfrågade tycker de är för komplexa.

Fakta

Grunden till Hana lades redan 2006 på ett forskningsinstitut utanför Berlin, under ledning av SAPs grundare Hasso Plattner.
Bland de viktigaste kraven var att alla data måste finnas i internminnet, körningen av datorprogram måste ske med parallellism, livekommunikation måste vara inbyggt i systemet, utvecklingen måste ske med hjälp av aggressiv matematik och det måste vara mobilt.
2009 beslutade SAP att börja utvecklingen. 2010 började externa tester och nu har hela SAPs affärssystem överförts till Hana.