Appen kallas If Safedrive och finns för Iphone 4, 4S och 5. Acceleration, inbromsningar hastighet mäts och föraren får betyg för sin körning på en skala mellan 1 och 100, beroende på hur trafiksäker den har varit.

– Försök av den här typen har gjorts tidigare. Det är en attraktiv tanke att kunna sätta priset individuellt. Tidigare har det varit dyrt och komplicerat att mäta, men appen vi har tagit fram är enklare, säger Caroline Uliana, externinformationschef på If.

Den som går med på att lämna ut uppgifterna om sin egen körning – och kör tillräckligt säkert – kan få en rabatt på sin trafikförsäkringspremie. Användaren anger då sitt registreringsnummer och måste sen köra minst 200 kilometer under en period på två veckor. Den körningen ligger sedan till grund för priset på försäkringspremien. Appen måste vara påslagen vid minst hälften av resorna. Om den är påslagen ofta ger det en lägre försäkringspremie.

– De uppgifter som samlas in används inte till något annat. De kan aldrig ligga till grund för annat än trafikförsäkringspremien, säger Caroline Uliana.

Det går även att använda appen anonymt – men då kan du inte få rabatt. Bilresor som då registreras med appen samlas in av If och det totala statistiska underlaget används i ”utvecklings- och forskningssammanhang”.

Några andra typer av försäkringar, som hälsoförsäkringar eller hemförsäkringar, tror hon inte att metoden är aktuell för just nu.

– Trafikförsäkringen bygger på hur du som enskild individ kör, och därför passar den här. För andra typer av försäkringar är det svårt att samla in information utan att det blir ett övervakningssamhälle, säger Caroline Uliana.

För en förare som använder appen och inte kör tillräckligt trafiksäkert ska det inte gå att höja priset – det ska bara gå att sänka priset. If har cirka en miljon trafikförsäkringskunder.