Förr handlade drift om lagring och tillgänglighet. Måttet på framgång var mer eller mindre hur sällan servern gick ner, något som i dag är mindre viktigt. I stället ställer sig företagen frågan hur de kan arbeta innovativt.

– Våra kunder vill att vi ska hjälpa dem förändras samtidigt som de är i drift och sammankoppla driften med själva affären. Drift är en fråga om service, inte om hårdvara, säger Amit Bajaj, Nordenchef på på TCS.

Det indiska konsultbolaget har 1 800 anställda som jobbar mot den svenska marknaden och av dem är 500 nordbor, jämfört med tidigare 50 lokalt anställda. Utvecklingen speglar en tydlig trend inom drift.

– Frågan är inte längre om du ska outsourca driften utan hur. Det finns framför allt två trender. Dels handlar det om tekniska delar, såsom automatisering, molnet och virtualisering, dels om den affärsmässiga miljön. I dag måste företagen vara agila i sitt arbetssätt och kunna anpassa sig snabbt till förändringar.

Enklare och mer rutinmässiga uppgifter som support, underhåll och övervakning utförs inte längre i Sverige, utan läggs i lågkostnadsländer. Det gör att kraven på dem här hemma ökar och kampen om den kvalificerade kompetensen hårdnar.

– Vi behöver specialister och duktiga tekniker som förstår kundens verksamhet och de applikationer kunden använder. Det handlar om drifttekniker med specialistkunnande inom våra molnplattformar, säger Karin Schreil Jonsson, ansvarig för outsourcing av infrastruktur och affärsprocesser på CGI.

Även Tietos kunder vill ha beredskap för att kunna ställa om sin it-drift på kort varsel, framför allt inom privat sektor, berättar Nils Boghammar som ansvarar för Tietos försäljning inom outsourcing. Det gör att allt fler kunder driver sina outsourcingprocesser på ett ganska ostrukturerat sätt.

Samtidigt förväntas leverantörerna förse kunderna med molntjänster på allvar. Därför behövs en standardisering av molntjänsterna så att kunderna kan skala upp och ner kapaciteten.

Många av dem som tidigare jobbade med drift i Sverige har över tid gått över i någon typ av kundrelation och arbetar mer med försäljning, projekt och leveranskoordinering. Tekniken i sig är inget självändamål, utan en lösning som ska gagna kundens, enligt Nils Boghammar.

– För att arbeta med drift krävs det förståelse för kundens verksamhet och en bred teknisk kunskap. Du ska också kunna jobba mer strukturerat och standardiserat än tidigare.

Fakta

CGI: Seniora nätverkstekniker, kommunikationstekniker, arbetsplatstekniker och personal som jobbar bredare med applikationsdrift.

Tieto: It-arkitekter, databasadministratörer för Oracle och SQL Server, och viss specifik applikationsdriftskompetens kring Oracles och SAPs affärssystem. Även tunga projektledare inom dataöverföring.

TCS:
Lösningsspecialister och infrastrukturarkitekter, it-arkitekter, automatiseringsspecialister, migrationskonsulter.

Snittmånadslöner för driftpersonal:

Databasarkitekt: 33492 kr

Nätverkstekniker: 41257 kr

Systemarkitekt: 43880 kr

Driftchef: 45839 kr

It-arkitekt: 46884 kr

Källa: IT-lönebarometern 2012, Eastbrook Information Lab