Det är varken klassisk marksänd tv eller internet-tv. Håkan Lans nya teknik lämnar de vanliga distributionsformerna långt bakom sig.

- Att avskaffa tv-licensen var inget jag tänkte på, berättar Håkan Lans för Computer Sweden. Jag ville tänka ut ett nytt sätt att distribuera innehåll. Men de jurister som jag har talat med säger att min teknik innebär att du inte längre behöver betala tv-licens.

Håkan Lans är känd som uppfinnare av färggrafik för datorer och för det gps-baserade navigationssystem som används av sjöfart och flyg. Han är också känd för långdragna patentstrider. Han säger att patentstriderna har upptagit hela hans tid de senaste femton åren, men nu berättar han att han i själva verket ägnat mycket tid åt att tänka ut ett nytt, effektivare sätt att sprida digital information i realtid.

- Jag tänkte på mitt navigationssystem, stdma, som på ett dynamiskt sätt delar ut frekvenser till flygplan och fartyg inom horisonten. Jag funderade på ifall tekniken skulle gå att överföra till andra fält, inte bara gps-information. Överföringskapaciteten har ju ökat dramatiskt sedan jag utvecklade stdma, och det borde man kunna dra nytta av.

- Och då insåg jag att det finns tydliga, inte paralleller men anknytningspunkter, till Bittorrent, den teknik som utvecklats av Bram Cohen och som används för fildelning.

- Då slog det mig att man kunde "gifta" stdma med Bittorrent.

Håkan Lans vill betona att han inte förespråkar otillåten fildelning. Han betalar för övrigt punktligt sin tv-licens, tillägger han.

Att få idén vara bara början. Det har krävts många års funderande i soffan, Håkan Lans favoritplats för inspirerat tänkande, för att komma på hur detaljerna ska passas ihop. Allt är givetvis patentsökt.

En ledande tillverkare i Östasien kommer att bli först med att tillverka utrustning enligt Håkan Lans patent.

- Erfarenheten har lärt mig att jag måste bilda allians med en resursstark partner om jag ska kunna försvara mina patent, säger Håkan Lans.

Det är fortfarande oklart vad utrustningen ska kallas. Det är varken tv eller dator enligt vanliga definitioner.

- Det här är något helt nytt, säger professor Jens Zander på KTH. Det är nästan genant, för det verkar självklart när man sätter sig in i det, men ingen har tänkt på det tidigare.


Den här artikeln var CS aprilskämt. Glad påsk!

Fakta

Den nya tekniken htp2ps (hypertext peer-to-peer-sharing), som utvecklats av Håkan Lans, kan ses som en vidareutveckling av hans navigationssystem stdma, anpassat för mycket större bandbredd. Det har kombinerats med funktioner hämtade från Bittorrent, Bram Cohens teknik för effektiv distribution av filer. Resultatet är en teknik som kan köras i etern eller i kablar, men som inte uppfyller lagens krav på tv-sändningar. När det kommer utrustning för htp2ps på marknaden, troligen i början av 2015, kan användarna med gott samvete sluta betala tv-avgift.