På sikt finns det mycket som talar för att webbapplikationer utvecklade med html5 tar över på mobiler. En fördel är att det blir enkelt att utveckla appar som fungerar på flera operativsystem. De utvecklare som väljer språk och driftmiljöer som är knutna till operativsystemen måste i princip börja om från början på varje operativ.

Även analysföretaget IDC lyftar fram webbappar i den nyligen publicerade rapporten Application Development Predictions for 2013.

Men i år lär vi inte se någon html5-revolution. De specialskrivna apparna tros vara mest populära ett tag framöver.

IDC-analytikern Al Hilwa, som skrivit rapporten, tror mycket på hytbridlösningar. Ett exempel är att en webbapp som skrivits med html och Javascript samverkar med en specialskriven app. Ett scenario är att användargränssnittet tas fram med webbteknik, medan beräkningstunga rutiner skrivs med ett språk som är anpassat till ett visst operativ.

Bland övriga förutsägelser i rapporten märks att plattformstjänster i molnet tros öka på företagsmarknaden, samt att det finns möjligheter för nya operativsystem att nå framgång på mobiler, så länge de bjuder på rätt uppsättning funktioner.

IDC tror vidare att nya versioner av applikationer oftast lär släppas enligt i förväg bestämda scheman. Fokus på kommande stora uppgraderingar som släpps när de blir klara minskar. Även ramverk som gör det möjligt att använda flera skärmar på ett smidigt sätt, till exempel surfplattor och stora tv-skärmar, spås en ljus framtid. Samma sak gäller ramverk som gör det enklare att skapa parallella applikationer som utnyttjar olika typer av processorer.

Slutligen spår IDC att plattformar för inbyggda system närmar sig de populära plattformarna för mobila enheter. Det gör att utvecklare kan dra nytta av sina kunskaper i flera sammanhang.

Fakta

Applikationer som är specialskrivna för specifika operativsystem kallas ofta för native-appar. Exempel på språk som används är Objective-C på IOS och Java på Android.