Gottfrid Svartholm Warg misstänks för dataintrånget hos Skatteverkets leverantör Logica (numera CGI), som uppdagades i mars 2012. Förundersökningen är nu färdig och ute på slutdelgivning hos försvaret, som kan välja att begära ytterligare utredning. Det kan till exempel handla om att komplettera ärendet med fler intervjuer. Det är förundersökningsledarens uppgift att bevilja en sådan begäran, vilket kan försena utredningen, men åklagare Henrik Olin är hoppfull om att kunna väcka åtal inom kort.

- Utredningen är ute på slutdelgivning just nu, men jag hoppas kunna väcka åtal fredagen den 12 april, det är min ambition.

Gottfrid Svartholm Warg skulle i sådana fall åtalas för två fall av dataintrång och fyra fall av grovt bedrägeri. Det ska finnas bevis för att dataintrången mot Logica ska ha pågått från 2010 till april 2012. Det är i nuläget oklart precis hur mycket information som kan ha läckt ut, men man misstänker att det även kan röra sig om information tillhörande personer med skyddad identitet.