Polisens arbete med upphovsrättsbrott som olovlig fildelning och piratkopierade varor skiljer sig mycket runt om i landet, konstaterar Rikspolisstyrelsen efter en granskning av verksamheten. Till exempel är det bara i Stockholm som några brott har klarats upp de senaste två åren.

Samtidigt ökar både antalet anmälda brott och antalet uppklarade brott rejält. Från 97 anmälningar och 4 uppklarade brott 2010 till 171 anmälningar och 18 uppklarade brott 2011. För 2012 väntas antalet hamna på runt 200, varav en fjärdedel klaras upp.

Rikspolisstyrelsen har pratat med representanter för rättighetshavarnas branschorganisationer som menar att antalet anmälda brott kommer att fortsätta öka. Det beror på att upphovsrättsinnehavarna "anmäler så mycket som polismyndigheterna mäktar med", vilket leder till att ju fler brott som klaras upp, desto fler brott kommer att anmälas.

Enligt rättighetshavarna är immaterialrättsliga brott "vanligt förekommande" i Sverige, och den faktiska brottsligheten väsentligt större än den anmälda.

"De har även angett att de endast lämnar in anmälningar om en liten del av de brott som de upptäcker", skriver Rikspolisstyrelsen i sin granskningsrapport.

Rikspolisstyrelsen föreslår nu att polisens verksamhet på immaterialrättsområdet koncentreras till en enda grupp på omkring 20 personer. Gruppen bör även ha särskilda it-forensiker knutna till sig. Fördelarna med en samlad grupp skulle bland annat vara en enhetlig metod- och kompetensutveckling, samarbete vid tillslag och möjligheten att kraftsamla vid större utredningar.