För privat bruk är det en välfungerande tjänst. Problemen börjar när Dropbox används i yrkesmässiga sammanhang. Riskerar du att bryta mot personuppgiftslagen? Omfattas du eller din organisation av avtal i affärsrelationer eller i anställningsavtal som ställer krav på hur information ska hanteras?

Oavsett möjliga avtalsbrott eller lagbrott är det fel att uteslutande klandra yrkesmässiga Dropbox-användare. Problemen kommer alltid att finnas så länge inte organisationen kan erbjuda fullgoda alternativ. Det positiva är att det finns alternativ till Dropbox som löser problemen.

Intressanta lösningar finns i form av exempelvis intranät med kvalificerad dokumenthantering. Med rätt behörighetshantering kan även externa parter få tillgång till dokument och information på ett kontrollerat sätt.

Gör inte avkall på funktion, smidighet och informationssäkerhet. Tänk utanför boxen.


Olle Bergdahl
Fd it-strateg i Uppsala kommun. Konsult och affärsutvecklare, EGBS consulting.