It-jurister världen över kommer ha mycket att göra när nätets storföretag slåss om de nya toppdomäner som Icann, organisationen som ansvarar för delar av nätets infrastruktur, öppnat för. Icann utvärderar för närvarande de nära 2 000 ansökningar som kommit in. Drygt 750 av namnen som sökts står redan på tvistelistan - det är toppdomäner som fler än en aktör sökt.

Amazon är ett av företagen som nu pressas från flera håll. Bland annat av Pinterest, som inte vill ge Amazon kontroll över domänen pin. Och Amazons ansökan om toppdomänen book har fått det att börja bubbla av irritation inom författarkretsar och konkurrerande företag. Anledningen är att Amazon gjort klart att de tänker hålla toppdomänen helt för eget bruk.

– Hur företagen beter sig kommer att avgöra hur allmänheten uppfattar domänen. Behåller de ett generiskt ord för sig själva tror jag inte att det finns en chans i världen att de lyckas, säger Patrik Fältström, nätpionjär och forskningschef på Netnod.

Amazons ansökan följer reglerna som Icann har satt upp, och därför är möjligheterna att få Icann att stoppa processen mycket små. Men Patrik Fältström tycker ändå inte att det är läge att hålla tyst.

– Det är inte fel att folk tycker att det är dåligt, det enda sättet nu är att påverka de företag som står för ansökningarna.

Icann öppnade förra året fönstret för nya generiska toppdomäner efter långdragna diskussioner. I april kan de första kontrakten skrivas under, men det är en lång väg kvar innan Amazon kan kontrollera book.

Även Google, som har sökt över 100 nya toppdomäner, har fått kritik. Bland annat av lobbygruppen Fairsearch, som backas upp av bland andra Microsoft, Nokia och Oracle. Enligt Fairsearch kan Google få större kontroll över nätet, och bland annat ta åt sig av information som tillhör kunder som registrerar en subdomän hos Google.

”[Icann] kommer att på ett olämpligt sätt lämna över ett evigt monopol rörande generiska industritermer till ett enda företag”, skriver de i sin ansökan.

Vem som ska ha rätten till generella toppdomäner är en tuff fråga att knäcka. I ett första läge uppmuntras företagen att själva lösa tvister. I nödfall blir det auktion.

– När det gäller toppdomänen music finns åtminstone 3-4 andra företag som har lika goda anledningar att registrera den. Den inledande möjligheten är att medla, och där kan jag tänka mig att man kommer fram till att flera aktörer gemensamt driver toppdomänen, säger it-juristen Petter Rindforth, som specialiserat sig på frågor om domännamn och varumärken och även medlat i tvister.

Han får medhåll av Patrik Fältström:

– I diskussionerna inför de nya toppdomänerna var det svår att definiera ett generiskt ord. Det ledde till att vem som helst kan ansöka om att registrera vad som helst. Därför finns inga tydliga regler för vad som får registreras så det är bättre att stärka konfliktlösningen.

Men hur värdefullt är det att kontrollera en toppdomän? Ingen av de båda är säker på att det är en bra affär att registrera en ny toppdomän. För det första måste användarna vara med på att använda den, vilket kräver en insats när den ska etableras. Petter Rindforth säger även att han diskuterat med flera företag som tror att kanske en tredjedel av toppdomänerna etableras. Och i konkurrensen med sociala medier kanske inte en toppdomän spelar så stor roll.

– Ur ett marknadsföringsperspektiv är det viktigare att man registrerat rätt Facebooksida eller Twitterkonto, säger Patrik Fältström.